Informacje bieżące z życia szkoły


WAKACYJNE ŻYCZENIA

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu
najlepsze życzenia wakacyjne:
samych słonecznych dni, wspaniałych zabaw,
poznania ciekawych ludzi, zawarcia nowych przyjaźni
i szczęśliwego powrotu do szkoły.

Składają dyrekcja szkoły, nauczyciele i pracownicy.

Pamiętaj:

Kto ma w głowie olej, mówi do kolegów:
- Nigdy nie odpływaj daleko od brzegu!

Szczotce do zębów nie rób wakacji,
myj zęby rano i po kolacji.

Nie rozpalaj ognia w lesie,
bo to może skończyć źle się!

Jeśli nie chcesz złowić w wodzie złej przygody,
to nie dawaj nurka do nieznanej wody!

Rodzina czeka na parę słów
- napisz z wakacji, że jesteś zdrów.WYPRAWKA SZKOLNA

Informujemy, że ustalono termin składania wniosków o pomoc na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy dla uczniów "Wyprawka Szkolna". Wnioski można pobierać i składać w sekretariacie szkoły do dnia 8 lipca 2011r. Jednocześnie przypominamy, że pomoc w formie wyprawki szkolnej - dofinansowania do zakupu podręczników skierowana jest do uczniów klas I, II i III oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do otrzymania wyprawki szkolnej, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto na osobę w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy na zakup podręczników, pomimo przekroczonego kryterium. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (słabo widzący, niesłyszący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) mogą otrzymać pomoc na zakup podręczników bez względu na wysokość dochodu w rodzinieINFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W ROKU 2004 LUB 2005

Spotkanie z rodzicami dzieci, które od 1 września 2011 roku rozpoczną naukę w klasie I, odbędzie się 20 czerwca 2011 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 w świetlicy szkolnej. Serdecznie zapraszamy!
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W ROKU 2006 LUB 2005

Spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci, które od 1 września 2011 roku rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolne,odbędzie się 16 czerwca 2011 roku (czwartek) o godz. 17.30 w świetlicy szkolnej. Serdecznie zapraszamy!
SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Spotkanie Rady Rodziców dotyczące podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2010/2011 odbędzie się 20 czerwca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali nr 18. Serdecznie zapraszamy!
GAZ ZIEMNY - EKOLOGICZNA ENERGIA

Uczniowie klas I - III realizując kolejne zadania na rzecz ochrony środowiska włączyli się w Akcję Ekologiczną - "Gaz ziemny jako paliwo ekologiczne, bezpieczne, ekonomiczne i wygodne". Akcja ma na celu poszerzenie i propagowanie wiedzy na temat gazu ziemnego wśród najmłodszych w życiu codziennym oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych.

Wesoły ludek zwany GAZIKIEM oprowadza dzieci po kolejnych stronach prezentacji multimedialnej i opowiada im ciekawostki o fascynującym skarbie , jaki skrywa nasza planeta, o gazie ziemnym. Uczniowie aktywnie pracują z broszurą "Gaz ziemny - to proste". Wędrując z Kasią i Marcinem zdobywają wiadomości dotyczące wydobywania gazu, jego dostarczania, wykorzystania. Uczą się zasad bezpiecznego używania urządzeń na gaz. Poznają numer pogotowia gazowego - 992 oraz tabliczki na których zaznaczone są informacje gdzie znajdują się rurociągi, których nie widzimy np. gazociągi lub wodociągi czy też kable do przesyłania prądu, a kolor wskazuje co transportuje dany rurociąg. Poprzez wykreślanki, rozsypanki wyrazowe i sylabowe uczniowie znajdując ukryte wyrazy tworzyli z nich hasła, dotyczące gazu ziemnego i urządzeń gazowych, a rozwiązując zagadki mogli utrwalić zdobyte informacje i pogłębić wiedzę o złych zjawiskach dla ludzi i Kuli Ziemskiej np. co to jest smog?, o efekcie cieplarnianym czy też dziurze ozonowej oraz kwaśnych deszczach. W związku z postępującą degradacją środowiska, zanieczyszczeniem wód, gleby, powietrza, bardzo ważna staje się wiedza zdobywana od najmłodszych lat na temat wyboru właściwego paliwa. Uczestnicy spotkania po cyklu zajęć na temat sposobów pozyskiwania i transportu gazu, właściwości paliwa gazowego i jego wpływu na środowisko wzięli udział w konkursie plastycznym, rysując plakaty pod tytułem "Gaz ziemny - ekologiczna energia". Różnorodne ujęcie ekologicznego wykorzystania gazu, ukazane w pracach powstałych w ramach konkursu, wskazuje na poziom wiedzy, którą dzieci zdobyły podczas wykładu na temat gazu. Za udział w akcji uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez BOK Sosnowiec. Najlepsze prace zostaną umieszczone w BOK ul. Modrzejowska 32 a i będą mogły być podziwiane przez klientów.PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Pierwszaki zapraszają na prezentację Programu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy , która odbędzie się 07 czerwca 2011r. o godz. 12.40. Zapraszamy!

BEZPIECZNY ROWERZYSTA W RUCHU DROGOWYM

Wyjechać na drogę możesz dopiero wtedy, gdy uzyskasz dokument nazywany KARTĄ ROWEROWĄ. Jeden z warunków do jej uzyskania został już spełniony - masz ukończone 10 lat życia.
Teraz pora na sprawdzian.

   Uczniowie klas IV - VI przystąpili do zdobycia pierwszego prawa jazdy - karty rowerowej.

   Dnia 3 czerwca rozwiązywali test z zakresu znajomości znaków drogowych, pierwszej przedmedycznej pomocy oraz ogólnych wiadomości zachowania się rowerzysty w ruchu drogowym. 6 czerwca w części praktycznej pokonywali tor przeszkód na placu manewrowym, przygotowany przez policjanta z ruchu drogowego. 15 uczniów wykazało się znajomością zasad ruchu na drodze, a zdobycie karty rowerowej umożliwi im na samodzielne wyjechanie rowerem i bezpieczne dotarcie do celu podróży. Bo przecież rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego - takim samym jak ci, którzy kierują samochodami, czy motocyklami. Musisz, więc stosować się do obowiązujących przepisów!SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO

Pod takim hasłem Przedszkole Miejskie nr 20 w Sosnowcu zorganizowało dnia 3 czerwca 2011r. międzygrupowy konkurs, którego celem było propagowanie zdrowego odżywiania i zachęcanie dzieci do spożywania pokarmów bogatych w witaminy. W konkursie brała również udział czteroosobowa drużyna najmłodszych przedstawicieli naszej szkoły - uczennice z grupy: 0a, 0b i 0c.

   Podczas konkursu dzieci wykazały się umiejętnością ciekawego zaprezentowania produktów bogatych w witaminy, znajomością witamin i ich wpływem na nasze zdrowie oraz zdolnościami kucharskimi. Nasze przedszkolaki wykonały owocowe jeżyki, które nie tylko świetnie wyglądały, ale również wyśmienicie smakowały! Wszystkie drużyny zdobyły taką samą liczbę punktów, ale nie o wygraną tutaj chodziło! Najważniejsza była dobra, smaczna i zdrowa zabawa!PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY "KULTURA W PIGUŁCE. LEGENDY MUZYKI BRYTYJSKIEJ"

Założeniem projektu jest współpraca pomiędzy kołami przedmiotowymi języka angielskiego oraz Szkolnymi Klubami Europejskimi Szkoły Podstawowej nr 42 i Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu. Projekt jest realizowany od roku szkolnego 2009/2010. Uczniowie pracują metodą projektu, gromadząc materiały na zadany temat. Podsumowaniem każdego etapu jest prezentacja w szkole partnerskiej.

   Dnia 31 maja 2011 w naszej szkole odbyła się kolejna edycja projektu pod hasłem "Rod Stewart- najsłynniejszy brytyjski wokalista", przygotowana przez uczniów klas Va i VIb. Uczniowie pracowali metodą projektu, przygotowując zajęcia w języku angielskim. Zdobywali materiały dotyczące wykonawcy. Produktem końcowym projektu było przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości artysty, wykonanej i zaprezentowanej przez uczniów, śpiewanie piosenek Roda Stewarda przez chór, przygotowanie plakatów oraz albumów o artyście, jak również quiz składający się z kilku pytań, na które odpowiadali przybyli goście. Podsumowaniem warsztatów było przygotowanie w grupach plakatów na podstawie tekstów piosenek Roda Stewarta. Zadaniem każdej z grup było zilustrowanie wybranego fragmentu utworu "I am sailing". Warsztaty upłynęły w bardzo miłej atmosferze, zaplanowaliśmy termin i tematykę następnego spotkania.DZIEŃ MAMY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Za Wasze czułe serca, za mądre nakazy

W dniu Waszego święta dziękujemy sto razy!!!

   26 maja to bardzo ważna data w kalendarzu, zwłaszcza dla dzieci. W tym dniu kłaniamy się nisko swoim Mamom i dziękujemy im za miłość, opiekę, poświecenie, oddanie - za ich obecność w naszym życiu! Przedszkolaki nie zapomniały o tym wielkim święcie!

   Grupa 0a gościła swoje Mamy 26 maja, grupa 0c - 25 maja a grupa 0b 27 maja, łącząc Dzień Matki ze zbliżającym się Dniem Ojca. Dzieci najpiękniej jak potrafiły deklarowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i miłość do swoich rodziców. Był słodki poczęstunek, własnoręcznie wykonane upominki, uściski i wzruszenia... Życzymy, by tak radosne chwile towarzyszyły Mamom i Tatusiom każdego dnia, nie tylko od święta!NIE CHOWAJ SWOJEGO TALENTU...

Za Wasze czułe serca, za mądre nakazy W dniu Waszego święta dziękujemy sto razy!!!

26 maja to bardzo ważna data w kalendarzu, zwłaszcza dla dzieci. W tym dniu kłaniamy się nisko swoim Mamom i dziękujemy im za miłość, opiekę, poświecenie, oddanie - za ich obecność w naszym życiu! Przedszkolaki nie zapomniały o tym wielkim święcie!MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII - edycja 2011

Dnia 25 maja uczniowie klas I - III uczestniczyli w szkolnym konkursie ortograficznym o tytuł "Mały Mistrz Ortografii". Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. 20 uczestników miało możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział w sportowej rywalizacji.

   Przecież każdy z nich lubi bawić się, współzawodniczyć z innymi- nawet jeśli jest to "ortograficzne łamanie głowy". Uczestnicy nie pisali dyktanda, tylko rozwiązywali różnorodne zadania testowe. W teście dzieci uzupełniały tekst z lukami, rozwiązywały rebusy i zagadki, wykazywały się umiejętnością sformułowania zasady ortograficznej. Każde zadanie, w odróżnieniu od dyktanda, wykonują w swoim tempie, mogą wracać do poprzednich poleceń, mają czas na zastanowienie się. ŻYCZYMY POWODZENIA!MAJOWE DRZEWO

Uczniowie naszej szkoły są kreatywni i aktywnie uczestniczą w różnorodnych konkursach, zdobywając wysokie lokaty. Ten konkurs miał na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych poprzez integracyjną wystawę nagrodzonych prac. I tym razem nasi wychowankowie znaleźli się w czołówce. Otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe: II miejsce - Wiktoria Długaj uczennica klasy II "b" wyróżnienie - Ewa Pawelec i Weronika Stalmach uczennice klasy II "b". Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!KTO CZYTA NIE BŁĄDZI...

Dnia 26 maja 2011 roku uczniowie klasy II "b" uczestniczyli w konkursie czytelniczym "Czy znasz bajki Charles'a Perraulta?" , który został rozegrany w Filii nr 6 - Niwka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Uczniowie rozwiązywali test wyboru oraz "niedokończone zdania." Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów poprzez sprawdzenie stopnia znajomości treści bajek ("Śpiąca królewna", "Czerwony kapturek", "Kot w butach", "Kopciuszek", "Paluszek", "Ośla skórka", "Wróżki").
I miejsce - Wiktoria Długaj
II miejsce - Katarzyna Mularczyk
III miejsce - Wiktoria Jacuniak
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!III REGIONALNY FESTIWAL PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w III REGIONALNYM FESTIWALU PLASTYCZNYM, który odbędzie się 02 czerwca 2011 roku w godz. od 12.00 do 14.30 w naszej szkole, a polegać będzie na wykonaniu rysunku w dowolnej technice plastycznej z żywego modela. Do wzięcia udziału zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. Festiwal ma na celu zerwanie z kanonem klasycznego nauczania w ławkach a także integrację dzieci i młodzieży w różnym wieku poprzez wspólną zabawę i sztukę.

   WARUNEK UCZESTNICTWA:
KAŻDA SZKOŁA TYPUJE MAKSYMALNIE 2 UCZESTNIKÓW. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PROSIMY PRZESŁAĆ DO 01 czerwca 2011 NA ADRES e-mail: artdesigne1@tlen.pl lub sp15@sosnowiec.edu.pl

   WIĘCEJ INFORMACJI:

   REGULAMIN

   Konkurs polega na wykonaniu rysunku (w dowolnej technice rysunkowej) z żywego modela w przewidzianym czasie. Pozują uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu ; uczestnik konkursu maluje wylosowaną przez siebie postać. Wiek uczestników od 5 do 20 lat. Najlepsze rysunki będą nagrodzone i wystawione w Szkole Podstawowej Nr 15 oraz w UM w Sosnowcu Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą dowolnych narzędzi do rysowania lub malowania np.: ołówki, kredki, farby, węgiel rysunkowy, tusz itp. Organizator zapewnia kartki do rysowania. Rysunki będą nagradzane według kategorii wiekowych, w każdej kategorii jury przyzna ustaloną przez siebie ilość nagród. Ilość pierwszych, drugich, trzecich miejsc i wyróżnień ustala Jury. Grand Prix festiwalu otrzyma autor najlepszego rysunku spośród wszystkich kategorii. Rysunki pozostają własnością organizatorów. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i wystawianie prac. Udział w festiwalu jest jednocześnie zgodą na wymagania regulaminu. Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2011r. w godz.: od 12.00 do 14.30 Wystawa prac i wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu .

   UWAGA: Rysunek przed oddaniem do oceny jurorów, należy na odwrocie czytelnie podpisać: imię i nazwisko, wiek, nazwa, adres i e-mail szkoły (placówki) (można nakleić wydrukowane dane, zwłaszcza dzieci młodsze).

   MIEJSCE KONKURSU:
Szkoła Podstawowa nr 15 im. St .Żeromskiego w Sosnowcu
Ul. Wojska Polskiego 84
Tel.(32)299-37-14
e- mail; sp15@sosnowiec.edu.pl lub bezpośrednio z organizatorem e -mail;

   KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW FESTIWALU :
1. Kategoria I - szkoły specjalne,
2. Kategoria II - przedszkola,
3. Kategoria III - szkoły podstawowe kl. I-III,
4. Kategoria IV - szkoły podstawowe kl. IV-VI,
5. Kategoria V - gimnazja,
6. Kategoria VI - szkoły średnie,
7. Kategoria VII - szkoły plastyczne

   ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO WYŁĄCZNOŚCI KONKURSU

   Autor i organizator konkursu: mgr Jolanta PlaczyńskaW KRAINIE LICZB

Dnia 24 maja 2011 r. w naszej szkole odbył się miejski konkurs matematyczny "W KRAINIE LICZB". Drużyny składające się z uczniów klas IV - VI siedmiu sosnowieckich szkół podstawowych zmagały się z różnorodnymi zadaniami, w których mogły wykazać się zdolnościami matematycznymi. Na wynik drużyny uczniowie pracowali indywidualnie. W konkursie
 • I miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr16,
 • II miejsce drużyna Szkoły Podstawowej nr 39,
 • III miejsce uzyskali uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1.

     Organizatorzy konkursu przyznali również tytuły MATMISTRZA trzem uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej. Tytuł "Matmistrza" klas czwartych otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej nr 39 Szymon Michnik, tytuł "Matmistrza" klas piątych przypadł uczniowi SP 42 Szymonowi Gabryelowio, natomiast "Matmistrza" klas szóstych otrzymała uczennica Zuzanna Kobiela Szkoły Podstawowej nr 16 .

     Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  NIEZAPOMINAJKI POMAGAJĄ PAMIĘTAĆ..

  Od 9 lat 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii Dzień Polskiej Niezapominajki oraz Święto Rodziny. Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej i wielkiej Ojczyzny".

     Dzień Niezapominajki inspiruje do działania, nie tylko zachęca do wędrówek i poszukiwania piękna w kontakcie z przyrodą, ale skłania do refleksji i pochylenia się nad tym, co najcenniejsze, delikatne i niepowtarzalne. Sadzenie niezapominajek przez najmłodszych uczniów naszej szkoły klasy O "C" i II "b" było doskonałą lekcją edukacyją dla młodego pokolenia, która odbyła się na łonie natury. Ten niebieski kwiatek przypomina nam kawałek nieba i kojarzy się z pięknem naturalnego dzieła i jego ochroną, z miłością, radością życia i wzajemną życzliwością, także pamięcią i historią. Zachęca też do niesienia pomocy słabszym, "innym", oczekującym wsparcia.  JEDEN ŚWIAT, JEDNO PRZYRZECZENIE...

  Dnia 13 maja 2011 roku 29 Sosnowiecka Drużyna Harcerska "ZWIADOWCY" działająca w naszej szkole ruszyła na spotkanie czasów. Było to niezwykłe wydarzenie. Wraz z innymi drużynami i gromadami zuchowymi wyjechała na spartakiadę połączoną z Przyrzeczeniem Harcerskim, by stać się w pełni harcerzem i harcerką. Miejscem docelowym była KOBYLICA -harcerski ośrodek obozowy położony na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej.

     Pierwszym zadaniem do wykonania było nazbieranie gałęzi na wspólne ognisko i bliższe poznanie się. Kiedy wszystko było przygotowane drużyny udały się na polanę. Aby przystąpić do przyrzeczenia wzięli udział w patrolu, podczas którego drużyny wykazywały się wiedzą z zakresu prawa harcerskiego, znajomością znaczenia krzyża harcerskiego i lilijki, odczytywaniem zakodowanych szyfrów, ćwiczeń praktycznych na stanowisku samarytanki. Po wykonanych zadaniach, stojąc w jednym kręgu instruktor druhna Edyta poprosiła drużynowe o rozpalenie ogniska, a następnie powołała harcerzy, którym nadała tytuł "strażników ognia." Wszyscy uczestniczyli w gawędzie o "początkach harcerstwa." Niezwykła chwila - przyrzeczenie. Harcerze stojąc ustawieni w kręgu przy ognisku, zostali przywitani przez instruktora słowami: "Czuwaj druhny i druhowie!" Drużynowe odczytały rozkaz o dopuszczeniu do przyrzeczenia, po którym harcerze złożyli uroczyste przyrzeczenie. Z zapartym tchem powtarzali słowa: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.". Na koniec instruktor głośno powiedział "Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy". Drużynowi przypinali Krzyż Harcerski każdej osobie składającej przyrzeczenie, mówiąc " od tej chwili jesteś harcerzem" (odznaczenie, o którym każdy harcerz marzy a jeśli je ma, z dumą nosi na mundurze). Jest to jedno z nielicznych odznaczeń, które zobowiązuje do pracy nad sobą nie tylko moralnie, ale również przyrzeczeniem harcerskim. Na zakończenie na komendę "baczność" odśpiewano " Hymn Harcerski". W naszym harcerskim życiu jest też czas na zabawę i przygodę. Wspólnie uczestniczyliśmy z piosenką na ustach w zabawach ruchowych , a także w zawodach sportowych. Uwielbiamy biegi patrolowe, biwaki szkoleniowe. "Ruszamy na spotkanie czasów słuchając głosów naszych serc...." Z pozdrowieniem harcerskim - Czuwaj! Druhna Małgorzata Kapalczyk i Beata Garbus.  Ranking Ogólnopolskiego Konkursu ZUCH organizowany przez CES w Warszawie

  Organizowany przez CES w Warszawie. 23 marca dwunastu uczniów klasy II "b" zmierzyło się ze zintegrowanym sprawdzianem uwzględniającym elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Sprawdzian konkursowy składał się z 21 pytań o różnej skali trudności. Konkurs Zuch polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu dla klasy II.

     Treść sprawdzianu była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy w/w edukacji. Pozwalała także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. W ogólnopolskim sprawdzianie dla klas II uczestniczyło 4071 dzieci ze wszystkich województw, z terenu województwa śląskiego do konkursu przystąpiło 1170 uczniów. Czworo uczestników naszej szkoły zostało nagrodzonych dyplomami laureata:
 • VIII miejsce - Wiktoria Długaj
 • XIII miejsce - Ewa Pawelec
 • XV miejsce - Katarzyna Mularczyk i Kordian Waligóra.

     GRATULUJEMY! i życzymy dalszych sukcesów  KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ SPRAWDZENIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI

  Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Dnia 11 maja 2011 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia - "Łamigłówki Matematyczne", którego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

     Konkurs zorganizowany został dla dwóch grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej, w którym wzięło udział 15 uczniów klas II i III oraz dla uczniów klas IV-VI, w którym również wzięło udział 15 uczestników. Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych o zróżnicowanym stopniu trudności. Wszyscy "walczą" o symboliczne tytuły: Arcymistrza, Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce , ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Życzymy powodzenia!  TYDZIEŃ BIBLIOTEK

  11 maja uczniowie uczestniczyli w kolejnych zajęciach bibliotecznych pt. "Poznajemy edytorską stronę książki". Zajęcia miały na celu prezentację dorobku twórczego wybitnych ilustratorów literatury polskiej: Jan Wilkoń i Jan Marcin Szancer. Ponadto dzieci w ramach akcji "ABC - XXI w. Cała Polska Czyta Dzieciom" mogły doskonalić umiejętności słuchania poprzez wspólne czytanie oraz czytanie ze zrozumieniem opisu niezwykłej i rzadko spotykanej postaci. Zajęcia zakończyły się konkursem plastycznym pop hasłem "Skrzat", z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.  TYDZIEŃ BIBLIOTEK

  Z cyklu zajęć "WIEDZIEĆ WIĘCEJ" uczniowie klasy II "b" uczestniczyli w warsztatach bibliotecznych. 9 maja podczas zajęć edukacyjnych "Poznaj Bezpieczny Internet" zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 6 w Niwce wzięli udział w projekcji filmu pt. "Poznaj Dobre Sieciaki i Złe Sieciuchy." Następnie w zeszycie ćwiczeń wypełniali wszystkie siecio - misje, aby zostać SIECIAKIEM. Doskonalili umiejętności z zakresu korzystania z komputera i Internetu. Pogłębili swoją wiedzę o sieciakowe zasady bezpieczeństwa w Internecie.  "PAMIĘTAJĄC O SOBIE - PAMIĘTAJMY O INNYCH"

  Uczniowie naszej szkoły brali udział w kampanii edukacyjnej "Bezpiecznie do domu", która umożliwiła dzieciom pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa poprzez pogadanki oraz udział w prezentacji filmu. Organizatorzy VISION - POLSKA Sp. Z o. o. z siedzibą w Ropicy Górnej zaprosili do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Bezpiecznie do domu". Uczniowie klasy II "b" aktywnie wzięli w nim udział. Dyplom wyróżnienia otrzymała uczennica klasy II "b" - Ewa Pawelec. GRATULUJEMY!  PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA- MAŁY RATOWNIK

  5 maja 2011r. odbył się etap rejonowy konkursu "Promocja Zdrowego Stylu Życia- Mały Ratownik". W konkursie brały udział szkoły podstawowe z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. W tym roku konkurs odbył się w dwóch kategoriach. W kategorii klas I-III naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. III b - Wiktoria Nowek, która zajęła I miejsce. W kategorii klas IV-VI szkołę reprezentowała uczennica kl. VI a - Patrycja Gągorowska, która zajęła V miejsce.

     Wiktoria wywalczyła dla szkoły pamiątkowy puchar, a sama otrzymała medal oraz nagrody książkowe i będzie reprezentowała nasz rejon (Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą) w kolejnym etapie. Etap okręgowy odbędzie się 19 maja w Biurze Zarządu Okręgowego PCK w Katowicach.

     Nauczyciele i uczniowie gratulują i dziękują za godne reprezentowanie naszej szkoły

     Opiekun SK PCK-mgr Anna Krzystanek  WAŻNE KARTKI Z KALENDARZA

  Miesiąc maj kojarzy nam się z wieloma świętami. W maju obchodzimy : Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Strażaka, Święto Rodziny, Dzień Matki... i właśnie w maju obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucję uchwalono temu ponad dwieście lat! Pierwsza była w Europie, podziwiał ją wtedy świat!

     Dnia 4 maja 2011 roku uczniowie klasy II "b" wystąpili w uroczystej akademii zorganizowanej z okazji 220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Recytowali wiersze, wspólnie ze szkolnym chórkiem śpiewali "Rotę", "Witaj Majowa Jutrzenko"... przypomniano o przygotowaniu i wprowadzeniu przez Polaków - patriotów ważnego dokumentu - Konstytucji. "Trzeci maja! Okrzyk leci, radość płynie stąd. Konstytucja przywróciła wiarę w lud i w rząd! Była to wyjątkowa lekcja historii zwłaszcza dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dzień wspomnień i radości niech będzie dla wszystkich spojrzeniem ku przyszłości.  KAŻDA PRACA NAS WZBOGACA

  Zakończyła się IV edycja międzyszkolno - przedszkolnego konkursu ekologiczno - plastycznego pod hasłem "Na odpady nie ma rady" - ze starego coś nowego. Mamy laureatów: I miejsce - Wiktoria Długaj ucz. kl. II "b" ; II miejsce - Natalia Ciesielska ucz. kl. II "b". Nagrodą były dyplomy, książki, kubki i kredki. GRATULUJEMY!

  INFORMACJA

  Zgodnie z ustaleniami podjętymi z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną dzień 2 maja (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu w godz. 8.00 - 15.00 zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

  KOLEJNE SPOTKANIE Z ABSOLWENTKĄ SZKOŁY

  Dnia 29 kwietnia 2011 roku dyrektor naszej szkoły Wiesława Szopa uczestniczyła w kolejnym spotkaniu pt. "Świat Opery według Jadwigi Romańskiej", które odbyło się w Muzeum Regionalnym w Myślenicach. Podczas benefisu Primadonna Opery Krakowskiej przypomniała swoje największe arie operowe, a bliscy znajomi i studenci podzielili się wspomnieniami ze spotkań z Artystką. Popołudnie uświetniła uczennica Pani prof. Romańskiej wykonując trzy arie operowe. Wystąpili także uczniowie Szkoły Muzycznej grający na skrzypcach i flecie przy akompaniamencie pianina. Nie zabrakło życzeń i gratulacji dla dostojnej Artystki.  FINAŁ KONKURSU WIEDZY O KONSTYTUCJI 3 MAJA

  Dnia 28 kwietnia w naszej szkole odbył się finał Konkursu Wiedzy o Konstytucji 3 Maja. Konkurs przebiegał dwuetapowo- 19 kwietnia drużyny z 6 sosnowieckich szkół rozwiązały test wyboru, dzięki któremu zostały wyłonione szkoły, które wzięły udział w uroczystym finale połączonym z akademią. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna SP nr 8, drugie miejsce- drużyna SP nr 45, trzecie miejsce SP nr 21. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy wiedzy.

     W akademii wzięli udział zaproszeni goście-przedstawicielka biura poselskiego pana Witolda Klepacza, członkowie Koła nr 10 Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Radny Miasta Sosnowca pan Jan Bosak.

     Zawodnicy odpowiadali na pytania zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej oraz ukryte w balonach. Pytania dotyczyła czasów Sejmu Wielkiego, kiedy została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Zwycięscy otrzymali nagrody i dyplomy. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił chór pod opieką pani Bożeny Machel. Organizatorami konkursu były: mgr Magdalena Szczerbowska oraz mgr Anna Krzystanek.  WIELKANOCNY KOSZYK

  Międzyszkolny konkurs plastyczno - techniczny "Wielkanocny koszyk" rozstrzygnięty:
 • III miejsce - Dominika Wójcik uczennica klasy O "A"
 • wyróżnienie - Natalia Ciesielska uczennica klasy II "b"

  Uczennice otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i gadżety. Gratulujemy!  Życzenia Wielkanocne

  Wieść radosną niosą dzwony.
  Na wsze świata grają strony,
  Że Zmartwychwstał Pan nad Pany
  Bóg wszechmocny i kochany!
  Dzwon wesoło się rozlega,
  Pieśń potężna świat obiega.
  Oby serce też zostało

  napełnione dzisiaj chwałą I tętniącym życiem wiosny
  w Zmartwychwstania dzień radosny.


  Zdrowych, pogodnych, spędzanych w gronie rodziny i przyjaciół
  Świąt Wielkanocnych

  życzą pracownicy szkoły  KWIECIEŃ - MIESIĄCEM KULTURY EKOLOGICZNEJ

  Dnia 20 kwietnia społeczność uczniowska naszej szkoły uczestniczyła w podsumowaniu działań mających na celu promowanie pozytywnych postaw ekologicznych wobec NATURY. "Sztuka, chwała, wolność przemijają, a przyroda zawsze jest piękna" - powiedział George Gordon Byron - pamiętajmy o tym i nie niszczmy tego. W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, które co roku odbywają się 22 kwietnia uczniowie klasy II "b" wystąpili w przedstawieniu "Ekologiczny Mały Książę" , a uczniowie klasy IV "b" zaprezentowali się w inscenizacji "Każdemu z nas jest bliska ochrona środowiska". Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest hasło Dnia Ziemi 2011 - "Las całkiem blisko nas".

     Na obchody składa się wiele wydarzeń organizowanych przez uczniów naszej szkoły m. inn. : korowód wiosenny z marzannami, zakopanie w ziemi ekologicznej kukły, założenie wiosennego ogródka (sianie oraz sadzenie nowalijek i kwiatów wiosennych), udział w szkolnych, międzyszkolnych i regionalnych konkursach recytatorskich, plastycznych i literackich ("Przyroda w literaturze dla dzieci", "Na odpady nie ma rady - ze starego coś nowego", "Zielony Dom", "Życzenia dla Ziemi", "Pięknie żyj", "Motyl Śląski," "Moje spotkanie z wiosną", "Wszystkim wesoło - gdy zielono wkoło"...); udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Europejski Dzień bez Samochodu, Pomóżmy sosnowieckim kasztanowcom, Pola Nadziei - żonkile, Godzina dla Ziemi; zbiórka makulatury, zużytych baterii, plastikowych nakrętek... Wiele zadań przed nami. Niech nasze działania będą okazją do chwili refleksji nad słowami: "Ziemię mamy tylko jedną, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiegiego działania, zależy od każdego z nas". Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach na szczeblu szkolnym zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. W ramach kolejnych przedsięwzięć na zakończenie wspólnego spotkania odbył się konkurs piosenki ekologiczno - wiosennej. Oto laureaci: I miejsce - uczniowie klasy 0 "A", II miejsce - I "A", III - miejsce - 0 "b" i II "b".  WYNIKI I ETAPU KONKURSU WIEDZY O KONSTYTUCJI 3 MAJA

  Dnia 19 kwietnia 2011 roku odbył się I etap Konkursu Wiedzy o Konstytucji 3 Maja. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z 6 sosnowieckich szkół. Każdy uczestnik rozwiązał indywidualnie test. O przejściu do finału decydowała suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników. Do finału zakwalifikowały się drużyny ze szkół: SP 45, SP 8, SP 21. Gratulujemy! Zapraszamy na uroczysty finał 28 kwietnia o godzinie 12.25.  "MY WŚRÓD ZIELENI - ZIELEŃ WŚRÓD NAS"

  Dnia 15 kwietnia laureaci międzyszkolno - przedszkolnego konkursu zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. W Ekologicznej Imprezie uczestniczyli przedstawiciele: Nadleśnictwa Maczki, Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej. Uroczystość rozpoczęli uczniowie SP 18 przedstawieniem teatralnym pt. "Królewna Śmieszka" . Poprzez wiersze, piosenki zachęcano do prowadzenia działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Oto nasi zwycięzcy: w konkursie recytatorskim "Przyroda w literaturze dla dzieci" - III miejsce zdobyła uczennica klasy II " b" - Natalia Ciesielska; w konkursie plastycznym "Wszystkim wesoło, gdy zielono wokoło" - III miejsce zdobyły uczennica klasy II "b" - Natalia Chudyka i uczennica klasy O "A" - Dominika Wójcik. GRATULUJEMY!  Konkurs plastyczny "Moje spotkanie z Wiosną" rozstrzygnięty

 • I miejsce - ucz. kl. 0 "A" - Dominika Wójcik, ucz. kl. II "b" - Wiktoria Długaj
 • II miejsce - ucz. kl. 0 "C" - Daniel Dopierała, ucz. kl. II "b" - Natalia Ciesielska
 • III miejsce - ucz. kl. 0 "A" - Dawid Smoleński, ucz. kl. II "b" - Natalia Chudyka
 • wyróżnienie - ucz. kl. 0 "C" - Maja i Maciej Sarneccy  OMNIBUS TRZECIEJ KLASY

  Dnia 7 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 10 w Sosnowcu odbył się międzyszkolny, miejski konkurs "OMNIBUS TRZECIEJ KLASY". Uczeń naszej szkoły Sebastian Kamela (klasa III b)zdobył III miejsce i uczennica Wiktoria Nowek (klasa III b) otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  MOTYL ŚLĄSKI

  Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych "Motyl Śląski", ma na celu podniesienie świadomości społecznej i zaktywizowanie uczniów regionu śląskiego w zakresie ochrony środowiska. Do etapu szkolnego przystąpiło 24 uczniów. Wykonane prace przedstawiały barwą i kolorystyką niezwykłą symbolikę regionu śląskiego.

     Trudno było wybrać prace.
  Na szczeblu szkolnym:
 • I miejsce - Wiktoria Klimowicz ucz. kl. II "b"
 • II miejsce - Ivetta Supeł ucz. kl. V "a"
 • III miejsce - Magdalena Wola ucz. kl. V "a"
 • wyróżnienie: Wiktoria Długaj ucz. kl. II "b" ; Natalia Ciesielska ucz. kl. II "b" ; Hanna Skibińska ucz. kl. V "a"; Patrycja Gągorowska ucz. kl. VI "a"

     Gratulujemy! Wytypowane prace naszych uczniów na szczeblu szkolnym wzięły udział w I Regionalnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez MDK Bogucice - Zawodzie. Można je zobaczyć na wystawie pokonkursowej w MDK Zawodzie.

     Uczniowie otrzymali podziękowania z MDK "Bogucice - Zawodzie".  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O KONSTYTUCJI 3 MAJA

  Zapraszamy uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej do udziału w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Konstytucji 3 Maja i czasach Sejmu Wielkiego. Do konkursu zapraszamy trzyosobowe drużyny ( po jednej z każdej szkoły).

     Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
 • I ETAP- odbędzie się w dniu 19 kwietnia (eliminacje).
 • II ETAP- odbędzie się w dniu 28 kwietnia (uroczysty finał z akademią)

     REGULAMIN KONKURSU

     CELE KONKURSU:
  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej związanej z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  Promocja świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej.
  Popularyzowanie wiedzy na temat twórców Konstytucji 3 Maja, jej postanowień i znaczenia w historii Polski.

     MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:
  Szkoła Podstawowa nr 15 w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 84
  I ETAP: 19 KWIETNIA 2011 r. godz. 13.00
  II ETAP: 28 KWIETNIA 2011 r. godz. 12.45

     PRZEBIEG KONKURSU:
  I ETAP
  Uczniowie w pierwszym etapie rozwiązują indywidualnie test.
  Do drugiego etapu kwalifikują się trzy drużyny.
  O przejściu do drugiego etapu decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkich trzech zawodników.

     II ETAP
  Drugi etap będzie miał charakter uroczystego finału.
  Drużyny będą odpowiadały ustnie, losując pytania.

     WARUNEK UCZESTNICTWA:
  Zgłoszenie trzyosobowego zespołu uczniów klas V lub VI do dnia 14 kwietnia 2011 r. na adres szkoły (faks numer 32-299-37-14, e-mail sp15@sosnowiec.edu.pl) z podaniem imion i nazwisk uczestników, osoby przygotowującej dzieci do konkursu oraz numeru szkoły.

     ZAGADNIENIA
  1. Postanowienia Konstytucji 3 Maja.
  2. Czasy Sejmu Wielkiego.
  3. Konfederacja targowicka i wojna z Rosją w obronie konstytucji.
  4. Okoliczności II rozbioru Polski.

     ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

     Organizatorzy: mgr Magdalena Szczerbowska mgr Anna Krzystanek  IV FESTIWAL PIOSENKI ZUCHOWO - HARCERSKIEJ I ZAGŁĘBIOWSKIEJ

  Już rozpoczęły się uroczystości związane ze 100-leciem Zagłębiowskiego Harcerstwa. To kilka pokoleń, wiele zmian, pomysłów, idei. Setne urodziny to wielkie wydarzenie, również w życiu organizacji. To czas podsumowań, planów na przyszłość i stu życzeń... Uczniowie naszej szkoły należący do Drużyny Harcerskiej 29 "Zwiadowcy" po raz pierwszy uczestniczyli w jednej ze 100 imprez organizowanych w ramach obchodów 100 - lecia Harcerstwa. Wszyscy uczestnicy festiwalu, który odbył się w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury wzięli udział w warsztatach muzycznych, które miały na celu bliższe poznanie się oraz stanowiły doskonałą integrację gromad zuchowych, drużyn harcerskich, druhów i druhen oraz komendanta Hufca i uczestników okolicznych Chorągwi.

     Poprzez wspólną zabawę dbamy o jakość relacji, jakie dzieci ze sobą nawiązują. Pomagamy im w rozumieniu sytuacji społecznych, w jakich biorą udział, podpowiadamy sposoby zachowań, które pomagają im uzyskiwać jak największą radość ze współdziałania w grupie rówieśników. Zadbano o to, by atmosfera wspólnej zabawy była przepełniona przede wszystkim radością. Przegląd piosenek odbył się w dwóch kategoriach: dzieci 7-10 lat piosenka zuchowa i zagłębiowska oraz dzieci 11-16 lat piosenka harcerska i zagłębiowska. NASZA drużyna zaprezentowała się w piosence harcerskiej pt. "Szara lilijka" oraz piosence zagłębiowskiej autorstwa harcerki Ivetty i jej mamy pt. : "Sosnowiec, to moje jest miasto". Po wystąpieniu wszystkich uczestników jury udało się na podsumowanie wyników. Gościnnie zaprezentowała się grupa dziewcząt w pokazach tanecznych oraz gromada zuchowa "Kiepurki" w składankach piosenek zuchowo - harcerskich. Słodki poczęstunek umilał czas na oczekiwanie wyników. Kulminacją Festiwalu Piosenki Zuchowo - Harcerskiej i Zagłębiowskiej było ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych. Niezwykła chwila, okrzyki radości, tradycyjne - Hura! Drużyna 29 "ZWIADOWCY" zdobyła III miejsce  SUKCES UCZNIÓW KLASY III A

  7 kwietnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w VI Regionalnym Turnieju Ekologicznym Bieg po zieloną gałązkę, który odbywał się w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III a w składzie: Julia Ciołek, Julia Kielijan, Mateusz Popczyk. Celem turnieju było między innymi przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska, zainteresowanie uczniów sprawami ekologii, sprawdzenie u uczniów znajomości pojęć z zakresu ekologii i sozologii, rozpoznawanie przez dzieci pospolitych gatunków roślin, kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej uczniów. I etap obejmował rozwiązanie testu. Jego wynik zadecydował o zakwalifikowaniu się naszej drużyny do drugiego etapu, który odbył się 14 kwietnia 2011 roku. W II etapie nasza drużyna wykazała się nie tylko dużą wiedzą z zakresu przyrody i ekologii, ale również sprawnością fizyczną. Z wielką radością informujemy, iż drużyna naszej szkoły zdobyła III miejsce. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  BAJKOWA MATEMATYKA

  14 kwietnia 2011 roku w naszej szkole odbył się II etap VII edycji MIEJSKIEGO KONKURSU "BAJKOWA MATEMATYKA" dla uczniów klas trzecich sosnowieckich szkół podstawowych. Celem konkursu było rozbudzanie aktywności matematycznej i rozwijanie zainteresowań tą dziedziną nauki oraz pobudzanie inteligencji matematyczno - logicznej. W I etapie zabawy (7 kwietnia 2011 r.) uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test. Zwyciężył uczeń SP nr 6, drugie miejsce zajął Jakub Ostrowski (uczeń kl. III a SP15) i trzecie miejsce zajęli uczniowie SP nr 16 oraz SP nr 39. Mistrzowie matematyki otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Opiekunom wręczono podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

     W II etapie konkursu trzyosobowe drużyny rozwiązywały wybrane przez siebie łamigłówki matematyczne. Po rozwiązaniu ciekawych zadań matematycznych zwyciężyła drużyna SP nr 19, drugie miejsce zajęła SP nr 39, a trzecie SP nr 6. Na wszystkie dzieci czekały słodkie niespodzianki, dyplomy oraz nagrody. Klasa III a przygotowała dla uczestników konkursu przedstawienie pt. "W cyrku".

     Konkurs przygotowały: mgr Aleksandra Ryt, mgr Małgorzata Kapalczyk, mgr Joanna Hasik, mgr Jolanta Placzyńska, mgr Anna Krzystanek.  FESTIWAL NAUKI

  Dnia 12 kwietnia 2011r. w naszej szkole odbyła się III edycja Festiwalu Nauki pod hasłem "Poezja jak obraz słowem malowany", w której wzięły udział sześcioosobowe drużyny z klas I-VI po jednym uczniu z każdego poziomu. Myśl przewodnia tego turnieju związana była z setną rocznicą urodzin Czesława Miłosza. Zadania konkursowe dotyczyły różnych edukacji: polonistyczna, matematyczna, historyczna, przyrodnicza, motoryczna, plastyczna, łączył je jednak wspólny temat - poezja. Uczestnicy konkursu wykazali się wspaniałą wiedzą, a co najważniejsze doskonałą umiejętnością pracy w grupie. Z przyjemnością informujemy, że wygrała drużyna z naszej szkoły, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 35, III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 21. Punktem kulminacyjnym było wręczenie dyplomów i nagród oraz wykonanie pamiątkowych zdjęć. Wszystkim gratulujemy!  FINAŁ AKCJI "POLA NADZIEI"

  W dniu 11 kwietnia 2011 roku ruszył finał akcji: "Pola Nadziei 2011". W ramach akcji wolontariusze z naszej szkoły, będą kwestować na rzecz Hospicjum św Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych

     Przypominamy, że jesienią nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. "Pola nadziei", której celem jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja dzieci i młodzieży z zakresu opieki, pomocy ludziom chorym, cierpiącym w najtrudniejszym okresie choroby, zbieranie funduszy na statutowe cele hospicjum. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły zasadzili na szkolnej działce cebulki żonkili. Obiecali się nimi opiekować. Teraz, kiedy posadzone jesienią żonkile zakwitły, wolontariusze będą ścinać kwiaty i wręczać wszystkim, którzy zdecydują się wesprzeć finansowo akcję.

     Uczniowie naszej szkoły w ramach współpracy z Hospicjum św Tomasza Apostoła przygotowali również na zajęciach technicznych: sztuczne żonkile, żonkilowe kartki i inne żonkilowe pamiątki (według własnych pomysłów), a także kartki wielkanocne na kiermasz świąteczny, który odbył się 10 kwietnia w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu.  PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW

  Dnia 8 kwietnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzyszkolno - przedszkolnym konkursie recytatorskim pod hasłem "Przyroda w literaturze dla dzieci", którego organizatorem już po raz XIII jest Szkolny Klub Przygody przy SP 18. Główny cel konkursu to rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania literaturą, jak również integracja środowiska rówieśniczego (szkół i przedszkoli) z terenu naszego miasta. W skład jury wchodzili leśnik z Nadleśnictwa Maczki - p. Tomasz Włodarski, przedstawiciele Ochrony Środowiska - p. Małgorzata Słomka oraz Straży Miejskiej - p. Ryszard Zieliński. Uczniowie klasy II "b" zaprezentowali: Natalia Ciesielska "Wiosenny Czarodziej" - D. Gellner, Bartosz Miliszewski "Wiosna" - J. Brzechwa; uczniowie klasy III "a": Kacper Jeziorowski "Od wiosny do wiosny" - H. Zdzitowiecka, Michał Zaczyński "Wiosna" - H. Łochocka. Wszyscy uczestnicy konkursu byli wspaniale przygotowani do recytacji, a przygotowane stroje charakterem i kolorystyką nawiązywały do tematu prezentowanego utworu, zwracały uwagę na piękno i bogactwo przyrody. Recytatorzy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi gadżetami. ZWYCIĘZCY konkursu wezmą udział w Ekologicznej Imprezie - "My wśród zieleni - zieleń wśród nas" (15 kwietnia).  BAJKOWA MATEMATYKA

  7 kwietnia 2011 roku w naszej szkole odbył się I etap MIEJSKIEGO KONKURSU BAJKOWA MATEMATYKA. Uczestnicy zaczarowani w Koguciki, Lwy i Biedroneczki indywidualnie rozwiązywali trudne zadania konkursowe. Wszyscy wykazali się doskonałą wiedzą. Po wysiłku nadszedł czas na słodkie niespodzianki, bajkową inscenizację i pamiątkowe dyplomy. Z wielką radością informujemy, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się szkoły: SP nr 6, SP nr 8, SP nr 15, SP nr 21, SP nr 29, SP nr 39. Do zobaczenia 14 kwietnia 2011 roku!  GDY JESTEŚCIE CIEKAWI...

  7 kwietnia uczniowie klasy II "b" już po raz trzeci uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych z cyklu "Książki dla Dzieci". Poprzez wiersz "Twój Przyjaciel" przypomniano dzieciom o ważnej kartce z kalendarza: 2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki. Dzisiejsze zajęcia pod hasłem: Zwyczaje, obrzędy Świąt Wielkanocnych miały na celu kultywowanie tradycji świątecznych zwłaszcza w regionie Zagłębia, który zamieszkują dzieci i ich rodziny. Spotkanie dotyczyło głośnego czytania o tradycjach Świąt Wielkanocnych i uważnego słuchania. Dzieci kolorowały karty na których ukryte zostały symbole świąteczne. Będą one dekoracją świątecznego stołu w ich rodzinach.  W ŚWIECIE BAJEK WSZYSTKO JEST MOŻLIWE ...

  Dnia 1 kwietnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym wręczeniu nagród w SP nr 32 w Kazimierzu Górniczym. Celem konkursu było rozbudzanie wyobraźni poprzez zainteresowanie dzieci wykonaniem kukiełki w formie pracy przestrzennej, z okazji Dnia Teatru. Wszystkich zwycięzców powitali organizatorzy, jak i najmłodsi uczniowie klasy I prezentując się w inscenizacji "Calineczka". Oto nasi laureaci - uczniowie klasy II "b": I miejsce - Natalia Ciesielska, III miejsce - Weronika Stalmach, wyróżnienie - Paweł Stanek.

     Po wręczeniu dyplomów i nagród książkowych uczniowie szkół podstawowych miasta Sosnowca spędzili wspólnie czas na oglądaniu niezwykłej wystawy wykonanych KUKIEŁEK oraz wspólnym słodkim poczęstunku. Następną atrakcją dla naszych uczniów był spacer alejkami Parku "Leśna" podczas którego dzieci obcowały bezpośrednio z przyrodą budzącą się do życia oraz spotkały się z niecodziennie spotykanymi zwierzątkami : kangury, lamy, osiołki, kucyki, strusie, jelonek, sarenki. Będzie to niezapomniana chwila.  BAJKOWA MATEMATYKA

  Zapraszamy do udziału w VII edycji MIEJSKIEGO KONKURSU "BAJKOWA MATEMATYKA" dla uczniów klas III sosnowieckich szkół podstawowych. Konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2011 roku w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

     WARUNEK UCZESTNICTWA:

     Zgłoszenie trzyosobowego zespołu uczniów klas III do dnia 1 kwietnia 2011 r. na adres szkoły (faks numer 032-299-37-14, e-mail sp15@sosnowiec.edu.pl) z podaniem imion i nazwisk uczestników ,osoby przygotowującej dzieci do konkursu oraz numeru szkoły.

     CELE KONKURSU:
 • rozbudzanie aktywności matematycznej,
 • rozwijanie zainteresowań tą dziedziną nauki,
 • pobudzanie inteligencji matematyczno - logicznej.

     MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

     Szkoła Podstawowa nr 15 w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 84

     I ETAP: 7 KWIETNIA 2011 r. godz. 12.30 - 14.00

     ;II ETAP: 14 KWIETNIA 2011 r. godz. 13.00 - 14.30

     PRZEBIEG KONKURSU:

     I ETAP: Uczestnicy zabawy indywidualnie rozwiązują zadania matematyczne i zdobywają punkty, których suma pozwoli wyłonić MISTRZÓW MATEMATYKI KLAS TRZECICH. Suma punktów zdobytych przez trzyosobowy zespół zdecyduje o zakwalifikowaniu się szkoły do drugiego etapu zabawy.

     II ETAP: Zespoły sześciu szkół podstawowych, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zaproszone do wspólnego rozwiązywania wybranych przez siebie problemów matematycznych.

     WARUNEK UCZESTNICTWA:

     Zgłoszenie trzyosobowego zespołu uczniów klas III do dnia 1 kwietnia 2011 r. na adres szkoły (faks numer 32-299-37-14, e-mail sp15@sosnowiec.edu.pl) z podaniem imion i nazwisk uczestników, osoby przygotowującej dzieci do konkursu oraz numeru szkoły.  WSPOMNIEŃ CZAR - CIĄG DALSZY

  Dnia 30 marca w naszej szkole miało miejsce szczególne spotkanie, na które wszyscy czekaliśmy. Odwiedzili nas nasi Absolwenci- pan Bogusław Kabała, pani Danuta Kabała oraz pan Czesław Ludwiczek. Z gośćmi spotkali się członkowie koła regionalnego "Moja mała Ojczyzna", harcerze oraz zespół redakcyjny gazetki szkolnej. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się piosenką "Sosnowiec- moje miasto". Autorkami słów i muzyki do tego utworu jest nasza uczennica Ivetta Supeł wraz z mamą, która również jest absolwentką tej szkoły. Następnie Koło literackie wystawiło "Bajkę o Kowalu". Jej kwintesencją jest wybór drogi życiowej- najważniejszy z dylematów ludzkiego życia. Ten moment jest jeszcze ciągle przed nami, ale mamy nadzieję, że dzięki spotkaniom takim jak dzisiejsze, nauczymy się wybierać mądrze.

     Następnie dziennikarze z naszej gazetki szkolnej przeprowadzili wywiad z gośćmi. Absolwenci odpowiadali wyczerpująco na pytania, opowiadając ciekawe historie ze swojego życia, anegdoty na temat szkoły i nauczycieli z czasów, gdy sami byli uczniami. Przedstawicielki Koła regionalnego zaproponowały spacer po szkole, w czasie którego zaprezentowana została Izba regionalna, sale lekcyjne, sala zabaw, pracownia komputerowa. Spotkanie Absolwentów z dyrekcją zakończyło się rozmową naszych redaktorów z panem Czesławem Ludwiczkiem na temat tajników pracy dziennikarza. Bardzo dziękujemy gościom za możliwość wspólnego spędzenia czasu.  UDAŁO SIĘ

  Udało się! Cała nasza redakcja jest bardzo szczęśliwa, że decyzją dziennikarzy zostaliśmy laureatami konkursu ,"Junior w druku". To naprawdę wielki sukces. Po ogłoszeniu wyników odebraliśmy gratulacje od Pani dyrektor, nauczycieli oraz naszych kolegów i koleżanek. Kilka dni później informacja o wynikach konkursu ukazała się w ,,Dzienniku Zachodnim". Okazało się, że jesteśmy jedną z ośmiu gazet wyróżnionych w regionie, a jedną w naszym mieście. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na nagrodę czyli naszą gazetkę wydrukowaną w drukarni ,,Dziennika Zachodniego". Otrzymaliśmy ją w piątek, 11 marca. Okrzykom radości nie było końca. Wydrukowana gazeta bardzo nam się podoba. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. Jesteśmy z niej dumni. Wygrana w konkursie zmobilizowała nas do jeszcze większej pracy. Z zapałem zabraliśmy się do pisania nowych artykułów i szukania nowych tematów. Mamy nadzieję, że nowy numer Wam się również spodoba!  WSPOMNIEŃ CZAR... ciąg dalszy

  Z radością informujemy, że dnia 30 marca 2011 roku gośćmi w szkole będą znakomici Absolwenci. Tego dnia członkowie koła regionalnego "Moja mała Ojczyzna", harcerze oraz zespół redakcyjny gazetki szkolnej spotkają się między innymi ze Stanisławem Jarząbkiem, Bogusławem Kabałą i Czesławem Ludwiczkiem oraz byłymi nauczycielkami szkoły Danutą Kabałą i Ireną Gil. Spotkanie to będzie kolejną okazją do wspomnień, a goście zapewne udzielą życiowych rad i wskazówek młodszemu pokoleniu.

  Zapraszamy!  KONKURS MITOLOGICZNY

  Dnia 25 marca 2011 w naszej szkole miał miejsce uroczysty finał szkolnego konkursu "Z mitologią za pan brat" zorganizowanego przez mgr A. Krzystanek i mgr M. Szczerbowską. Konkurs mitologiczny jest w naszej szkole organizowany co roku. Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami pokonując cztery kolejne etapy.

     W pierwszym z nich klasy piąte i szóste rozwiązały test wiedzy o mitologii greckiej, następnie zadaniem uczniów było wykonanie techniką kolażu plakatu, który najlepiej oddałby sens wylosowanego przez klasę mitu. Etap trzeci polegał na napisaniu listu do przyjaciela, w którym opisane zostały wrażenia z pobytu na Olimpie. Uwieńczeniem zmagań był uroczysty finał, na który zostały zaproszone klasy czwarte, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

     Każda klasa przygotowała inscenizację, w której prezentowała fragment mitu. Scenki były oceniane przez jury w składzie: p. Iwona Drygała, p. Małgorzata Kapalczyk oraz p. Bożena Kupczyk. Następnie wyniki z wszystkich czterech etapów zostały podsumowane. Puchar oraz dyplomy wręczyła uczestnikom pani dyrektor Wiesława Szopa.

     Wyniki konkursu:
 • I miejsce: klasa VI a prezentująca mit "Demeter i Kora"
 • II miejsce: klasa Va "Mit o królu Midasie"
 • III miejsce: klasa VIb "Mit o Prometeuszu"
 • IV miejsce: klasa Vb "Mit o Dedalu i Ikarze".

     Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!!  WITAMY WIOSNĘ

  22.03.2011r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły klasy 0 c przywitali wiosnę przepięknym przedstawieniem pt. "Witamy wiosnę" pod kierunkiem wych. mgr Janiny Czerw-Chmury Dzieci ubrane w kolory wiosny, recytowały wiersze i śpiewały piosenki na pożegnanie zimy. Przedstawienie było krótkie, lecz treściwe. Młodzi uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowywali spektakl, by wiosna jak najszybciej się nam pokazała.

  Konkurs na najciekawszą "EKOLOGICZNĄ MARZANNĘ"- rozstrzygnięty

  Do powitania wiosny trzeba się przygotować, dlatego 21 marca przedstawiciele klas O - III zaprezentowali wykonaną kukłę zimową "marzannę". Wszystkie marzanny były ciekawe, ale wybierając zwycięzców zwrócono uwagę na wykonanie kukły z materiałów ulegających rozkładowi w ziemi.

  A oto laureaci:

 • I miejsce - uczniowie klasy O "C"
 • II miejsce - uczniowie klasy O "B"
 • III miejsce - uczniowie klasy II "b"
 • wyróżnienie: - uczniowie klasy I "a"

  GRATULUJEMY!  EKOLOGICZNE POWITANIE PIERWSZEGO DNIA WIOSNY

  21 marca 2011 roku uczniowie klas O - III spotkali się na boisku szkolnym. Wszystkich powitała pani dyrektor mgr Wiesława Szopa. To dzień szczególny, ponieważ żegnamy zimę i witamy WIOSNĘ. Przyroda budzi się znów do życia, nam jest weselej, radośniej, bo mimo leżącego śniegu słońce świeci mocniej, dłużej i jest wyżej na niebie. Przedstawiciele poszczególnych klas zaprezentowali wykonane kukły zimowe- marzanny, które wzięły udział w konkursie - "Ekologiczna Marzanna".

     Szczególną uwagę zwrócono na materiały z których była zrobiona: słoma, trzcina, liście, gałązki... Następnie dzieci uczestniczyły w pochodzie. Ponownie spotkaliśmy się na terenie szkolnego ogródka, aby całkowicie pożegnać zimę. Ze względu na ochronę środowiska - tym razem nie wrzucono marzanny do rzeki, ani też jej nie spalono. Marzanna została zakopana w ziemi. Celem podjęcia takiej decyzji było uświadomienie dzieciom działań ekologicznych na rzecz Przyrody - NATURY, z którą należy żyć w zgodzie. Zakopano marzannę wykonaną z materiałów naturalnych, czyli takich , które w glebie się rozłożą, będą pokarmem dla grzybów i bakterii glebowych. Z marzanny zostanie próchnica i sole mineralne - nawozy potrzebne roślinom do produkcji pokarmu. Na tym polega życie na Ziemi. W przyrodzie nic się nie marnuje! Wszyscy z piosenką oraz okrzykiem: WITAJ WIOSNO! - udali się spacerkiem do szkoły.  KAŻDY TALENT MA...

  Uczniowie naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczą w różnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, a nawet ogólnopolskich.
 • 15 marca - ogólnopolski konkurs "Bezpiecznie do domu"
 • 17 marca - drużyna w składzie: Kinga Baran, Barbara Sarnecka ucz. kl. V "a" i Julia Literowicz ucz. kl. VI "b" reprezentowały naszą szkołę w międzyszkolnym turnieju "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"
 • 17 marca - ogólnopolski konkurs "Kangurek"
 • 18 marca - udział w międzyszkolnym konkursie "Postać baśniowa w formie kukiełki"
 • 21 marca - miejski konkurs "Mój talent" do tematu: "Wiejska Chata", "Żniwa", "Dożynki"
 • 23 marca - ogólnopolski konkurs "Zuch"
 • 25 marca - I Regionalny Konkurs "Motyl Śląski"
 • 28 marca - ogólnopolski "Jak telefon i Internet łączą ludzi w mojej okolicy"
 • 30 marca - międzyszkolno - przedszkolny "Na odpady nie ma rady"

  Czekamy na wyniki. Życzymy sukcesów i wygranych!  BAWIĄC - UCZYĆ, UCZĄC - BAWIĆ

  Dnia 16 marca 2011 roku nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach otwartych. Uczniowie klasy II "b" prezentowali swoje umiejętności oraz wykazywali się wiedzą w różnych obszarach edukacyjnych do bloku tematycznego "Przyroda budzi się do życia" - Marcowe harce. Celem zajęć było doskonalenie zmysłów gwarantujących różnorodność dostrzegania, a także rozbudzanie wyobraźni twórczego myślenia poprzez prezentowanie własnych pomysłów. Uczniowie wykazali się pomysłowością w przekazywaniu wiedzy, wspólna praca w grupie mobilizowała do działań, samokontroli, sprawdzania siebie i innych, a co ważne dawała osiągnięcie sukcesu każdemu dziecku. Ruch i zabawa wyzwalały w dzieciach radość, były chętne i otwarte do poznawania nowych rzeczy.  O ABSOLWENTACH

  W ostatnich dniach absolwent naszej szkoły Czesław Ludwiczek przysłał do Pani dyrektor adres portalu literackiego Allarte, na którym znajduje się szkic o twórczości jednego z absolwentów "piętnastki" - Janusza Koniusza. Wspomniany artykuł znajduje się na czołowej stronie www.allarte.pl zasygnalizowany tytułem: Janusz Koniusz czyli... Ten sam tekst znajduje się także w czytelni tego samego portalu. Książki tego autora są trudno dostępne, pomimo to szkoła w swoich zbiorach posiada jedną Jego książkę "Wiązania pamięci". Cała społeczność szkolna jest niezmiernie dumna, że szkołę ukończyło tak wielu znanych i znakomitych absolwentów, którzy pomimo upływu czasu utrzymują stały kontakt z kolegami ze szkolnej ławy oraz ze swoją pierwszą szkołą. Każde spotkanie z absolwentami dostarcza wszystkim wielu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.  DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

  Dnia 4 marca 2011 r. szeroko otworzyliśmy drzwi naszej szkoły dla gości. Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali wiele ciekawych niespodzianek. Dyrektor szkoły pani Wiesława Szopa serdecznie przywitała wszystkich przybyłych. Rano odwiedziły nas dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 20. Po południu uczniowie klasy I, II b oraz III a zaprezentowali efekty realizacji projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

     W ramach opracowanego programu artystycznego pt. "Dzieci - dzieciom" mogliśmy podziwiać: Natalię Więcław (gra na skrzypcach), Kacpra Jeziorowskiego (gra na gitarze), Roksanę Cymbor (piosenka "Kasztany"), Ivettę Supeł, która razem z mamą ułożyła słowa i melodię piosenki "Sosnowiec", uczniów klas I - VI (piosenki w języku angielskim), uczniów klas IV - VI w inscenizacjach "Bajka o kowalu", "Kopciuszek na wesoło", "Królewna Śnieżka inaczej". Dodatkową atrakcją były popisy akrobatyczne uczniów oraz "Zgadula muzyczna". Koło dziennikarskie oferowało najnowszy numer szkolnej gazetki "Na tropie czyli 15 pod lupą", która została wyróżniona przez dziennikarzy w ramach ogólnopolskiego konkursu. Swoimi osiągnięciami pochwalili się członkowie SKPCK, SKSKS, drużyna harcerska, Spółdzielni Uczniowskiej "Mały Łasuch", uczestnicy E-twinning, oraz Koła Miłośników Zwierząt. Galerie plac plastycznych oraz wystawy prac technicznych były ozdobami korytarzy szkolnych. Tego dnia można było "zwiedzić" całą szkołę, zajrzeć do sal oddziałów przedszkolnych, klas lekcyjnych, pracowni multimedialnej, sali zabaw, świetlicy, biblioteki, jadalni, biblioteki, salki gimnastycznej oraz izby pamięci. Tradycyjnie uczniowie zorganizowali "Mini zoo". Na strudzonych gości czekała kawiarenka. Do zobaczenia na kolejnych Dniach Otwartych Szkoły!  ZAPROSZENIE

  Dnia 4 marca 2011r. będzie organizowany w naszej szkole Dzień Otwarty. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą poznać naszą ofertę edukacyjną, a przy okazji zobaczyć ciekawy program artystyczny. W tym roku rozpoczynamy o godz. 16.30. Na tę godzinę planujemy spotkanie w sali nr 19, tam uczniowie klas młodszych zaprezentują fragmenty prezentacji przygotowanych w ramach projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Mamy nadzieję, że będzie to szczególnie ciekawe dla najmłodszych gości - przyszłych uczniów klas zerowych i pierwszych oraz ich opiekunów. Następnie zaprosimy wszystkich do zwiedzania naszej szkoły oraz do obejrzenia bogatego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli pod hasłem "Dzieci dzieciom". Planujemy to w godz. od 17.00 -18.00. Jesteśmy przekonani, że będą to dla wszystkich niezapomniane, wspólnie spędzone chwile przy dobrej muzyce, tańcu i wesołym słowie. Zatem do zobaczenia czwartego marca.  ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

  17 lutego 2011 roku uczniowie klasy II "b" uczestniczyli w zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 6 im. Daniłowskiego w Sosnowcu - Niwce. Światowy Dzień Kota to okazja, żeby podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka i wartość niesienia pomocy tym bezdomnym i najbardziej potrzebującym. Zajęcia z dziećmi oparte były na literaturze dla dzieci: książki, wiersze oraz oglądaniu ilustracji i fotografii kotów. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z wyglądem zwierzęcia, sposobem poruszania, odżywiania, charakterystycznym głosem a także wdrożenie dzieci do odpowiedniego obchodzenia się ze zwierzętami. Dzieci wzięły udział w popularnych zabawach m.in. "Uciekaj myszko do dziury", zaśpiewały znane piosenki o kotkach.  JUNIOR W DRUKU

  Nasza gazetka "Na tropie czyli 15 pod lupą" bierze udział w konkursie na najlepszą gazetę szkolną. Zwycięzców wyłonią dziennikarze, ale i również Wy możecie wyrazić swoją opinię. Głosować można na stronie www.juniormedia.pl (zakładka: junior w druku).


  HARCERZE

  W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy została utworzona drużyna harcerska, która będzie działała w naszej szkole. Głównym jej celem jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka ( intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego); pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych; budzenie wrażliwości na krzywdę innych. Nowo utworzona drużyna otrzymała już swój numer i obecnie jej pełna nazwa brzmi - 29 Sosnowiecka Drużyna Harcerska przy Szkole Podstawowej nr 15. Składa się z trzech zastępów, a każdy zastęp liczy sześciu członków. Są nimi uczniowie klas IV-VI. Początkowo zbiórki odbywały się w czwartki, obecnie spotykamy się we wtorki w godz. 15.00 - 16.30. Od lutego drużyna przystępuje do realizacji programu "Harcerzem być", który jest współfinansowany przez gminę Sosnowiec. O wszystkich sukcesach będziemy informowali na bieżąco.  SUKCES UCZNIÓW KLASY II "b" W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE OLIMPUSEK

  Olimpiada Olimpusek przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu, test konkursowy składał się z 21 pytań. Treść sprawdzianu uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno - przyrodniczej i matematycznej. W skali kraju liczba uczestników OLIMPUSKA na poziomie klas drugich wyniosła 3952 uczniów.

     Oto uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą rozwiązując zintegrowany sprawdzian:
 • I miejsce - Grawerowany dyplom laureata i nagroda książkowa: Bartosz Miliszewski, Ewa Pawelec
 • III miejsce - dyplom laureata i nagroda książkowa: Wiktoria Długaj
 • IV miejsce - dyplom laureata i nagroda książkowa: Natalia Więcław, Natalia Chudyka

  Dyplomy laureata:

 • VII miejsce: Katarzyna Mularczyk
 • VIII miejsce: Maja Madejowska
 • X miejsce: Natalia Ciesielska

  GRATULUJEMY uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów!  DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

  8 lutego ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodzić będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Fundację Dzieci Niczyje tworzące Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem DBI 2011 jest Fundacja Orange. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

     Hasło przewodnie tegorocznych obchodów DBI - "Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie" - ma za zadanie pokazać młodym ludziom, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie. Ma także pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania czy właściwie kreują swój wizerunek w sieci, czy swoją aktywnością nie naruszają prywatności własnej i innych, czy dziś publikowane treści nie zaszkodzą im w przyszłości. Ponadto powinno skłonić do refleksji nad problemem uzależnienia od życia w sieci.  "To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne." (Abraham Lincoln)

  04 lutego uczniowie klasy II "b" wystąpili na uroczystym apelu. Pamiętając o przeszłości przypomniano całej społeczności uczniowskiej o niezapomnianych dniach naszego miasta, kiedy to 27 stycznia 1945 roku Sosnowiec wyzwolono spod okupacji hitlerowskiej. GRATULUJEMY!

     Pani dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursów:
 • konkurs plastyczny "Sosnowiec - moje miasto" - wyróżnienie klasa II "b"
 • konkurs literacki "Sosnowiec - moje miasto": I miejsce - Wiktoria Długaj kl. II"b", II miejsce - Patrycja Gągorowska kl.VI "a"
 • konkurs literacki "Mieć Taki Dom": I miejsce - Weronika Sierak kl. VI "a", II miejsce - Magdalena Wola kl. V "a", III miejsce - Roksana Cymbor kl. VI "a"  ...PLĄSY I ZABAWY DZIECI Z RODZICAMI I DZIADKAMI...

  Dnia 04 lutego uczniowie klasy II "b" organizują niezwykły bal przebierańców. Czeka wszystkich super zabawa i wiele niespodzianek. Celem zabawy jest integracja dzieci, rodziców i dziadków.

  WIERSZYK DLA BABCI I DZIADKA

  Kochani, dziś okazja rzadka.
  Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
  Jak wiecie jest ich razem czworo,
  co można sprawdzić, gdy się zbiorą.


  Wciąż mówią wtedy o tych latach,
  gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
  A nasza mama bez swych lalek
  do łóżka iść nie chciała wcale.


  A teraz, jak ten czas wciąż leci!
  Cieszą się dzieci swoich dzieci.
  I myślą widząc ich gromadkę,
  że miło babcią być i dziadkiem.


  Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
  Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
  I pięknej szansy nie przegapcie:
  kochajcie dziadków swych i babcie.  ZAPROSZENIE

  Jak co roku, nauczyciele naszej szkoły przygotowali dla dzieci ofertę zajęć rekreacyjno-kulturalnych, które odbywać się będą podczas ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30-12:30. W czasie codziennych spotkań, dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zabawach, konkursach, zajęciach sportowych i turniejach.

  17.01.2011r. - Zajęcia rekreacyjno-sportowe
  18.01.2011r. - "Zimowe obrazki"- wykorzystanie programu Paint do tworzenia ilustracji.
  19.01.2011r. - Zajęcia gimnastyczne z akrobatyki.
  20.01.2011r. - Zajęcia plastyczno - techniczne.
  21.01.2011r. - Gry i zabawy ruchowe.
  24.01.2011r. - Zajęcia sportowe.
  25.01.2011r. - Gry i zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
  26.01.2011r. - Zajęcia rekreacyjno-sportowe.
  27.01.2011r. - Gry i zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
  28.01.2011r. - "Zima na wesoło" - zajęcia techniczno-plastyczne.

  Zapraszamy od godziny 9.30 do 12.30.
  Przypominamy, iż w czasie ferii zimowych stołówka szkolna jest czynna do godziny 13.00.  JASEŁKA

  Jasełka, czyli przedstawienie o narodzeniu Syna Bożego to jedna z najstarszych, polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. I oczywiście nie zabrakło jej w naszej szkole.12 stycznia 2011 roku dla rodziców, dziadków oraz najmłodszych kolegów i koleżanek wystąpili uczniowie klasy III a. Dzieci z dużym przejęciem grały swoje role. Na scenie pojawili się: św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, Pasterze, Aniołki i dzieci z różnych stron świata. Wszyscy aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Tradycyjne przedstawienie zachęciło wszystkich do wspólnego śpiewania najpiękniejszych kolęd i pastorałek oraz dostarczyło wielu wzruszeń widzom. Jasełka z dziećmi przygotowała pani A. Ryt, a pomysłowe kostiumy były dziełem rodziców.  SPRAWDZAMY SIEBIE

  7 stycznia 2011 roku 12 uczniów z klasy II b uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie "Olimpusek". Olimpiada Olimpusek polegała na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu w postaci testu. Treść sprawdzianu była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Sprawdzian obejmował zestaw 21 pytań i zawierał pytania o różnej skali trudności. Podejmowane działania umożliwiały wykazanie się wiedzą, a także pozwalały na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Rozstrzygnięcie nastąpi w lutym.  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE  Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

  dużo zdrowia i szczęścia

  oraz wszystkiego najlepszego

  w Nowym 2011 Roku.  BEZPIECZNA DROGA

  9 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu odbyła się IX edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym ,,Bezpieczna Droga". Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Klaudia Figiel, Magdalena Wola oraz Bożena Korusiewicz. Konkurs przebiegał w dwóch etapach - w pierwszym uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną i napisać krótką rymowankę o tematyce bezpieczeństwa na drodze. W drugim etapie musieli rozwiązać test wiedzy. W I etapie uczennica klasy VI b Klaudia Figiel uzyskał drugie miejsce, a uczennica klasy IV a Magdalena Wola wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.  RADOSNA SZKOŁA

  Wywoływanie uśmiechu na twarzy dziecka to ogromna satysfakcja, a dbanie o właściwy jego rozwój psychofizyczny to obowiązek każdego dorosłego. Ten cel przyświecał działaniom, które doprowadziły do utworzenia placu zabaw i miejsca zabaw w naszej szkole. Powodem do dumy jest fakt, że nasza szkoła jest jedną z trzech w mieście, która otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

     Dzięki utworzonemu placu zabaw dzieci mają możliwość podejmowania różnorodnej aktywności ruchowej, bezpiecznej i wesołej zabawy. Plac ten nie tylko służy uczniom, ale wykorzystywany jest przez lokalną społeczność. Popołudniami oraz w soboty i niedziele z placu korzystać mogą dzieci pod opieką dorosłych.

     Szczególnym miejscem w szkole stała się sala zabaw wyposażona w pomoce dydaktyczne wykorzystywane do różnorodnych zabaw, które wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Przygotowane pomieszczenie jest obszerne i pozwala na organizowanie ciekawych zajęć rozwijających zainteresowania, sprzyja relaksowi i integracji uczniów. Nikt tutaj się nie nudzi. W oficjalnym otwarciu, które miało miejsce 8 grudnia, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z wiceprezydentem Zbigniewem Jaskiernią na czele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, radni oraz uczniowie i ich rodzice.  KONKURS PLASTYCZNY AKCJI POLA NADZIEI 2011 - "ŻONKIL W TLE NASZEGO MIASTA"

  CELE KONKURSU:
 • Rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy innym;
 • Uczenie tolerancji wobec chorych, niepełnosprawnych i każdej inności;
 • Promowanie idei opieki hospicyjnej, poparcie budowy Domu Hospicyjnego w naszym mieście, poprzez udział dzieci i młodzieży w akcji "POLA NADZIEI".

     W konkursie brać udział każdy, który zajmuje się fotografia amatorsko, za wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

     Nadsyłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie .

     PRZEPISY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedna pracę
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej
 • Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego), lub dostarczyć osobiście do siedziby Hospicjum
 • Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 15x21 cm lub w formacie większym i na nośnikach CD
 • Na zdjęciu nie mogą być widoczne reklamy innych produktów i usług (banery, plakaty reklamowe itp.).
 • Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie : imieniem i nazwiskiem autora lub godłem, opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem ich wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach CD powyższe dane dotyczące zdjęcia mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Zdjęcie powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem
 • Do dużej koperty zaadresowanej:Hospicjum Św. Tomasza Ap., ul. 3 Maja 1, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem "Konkurs fotograficzny" należy włożyć oznaczona pracę oraz drugą zaklejona kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem lub imieniem i nazwiskiem, która zawierać będzie w środku informację z następującymi danymi identyfikującymi autora: imię ,nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na zdjęciu oraz z następująca klauzurą

  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów " Żonkil w tle naszego miasta" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysyłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U . z 2000 roku Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami)."
 • Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie
 • W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych


     TERMINARZ:
 • Konkurs trwa do 15 kwietnia 2011 roku.
 • Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie 3 osobowym.
 • Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora. Ogłoszenie wyników dotyczących nagrody głównej nastąpi w czasie finału kampanii, a nagrody zostaną wręczone podczas finałowego festynu. Zwycięzca otrzyma telefoniczne i listowne powiadomienie.

     NAGRODY I WYRÓZNIENIA:

  Organizator przewiduje nagrody:

 • Za I,
 • Za II,
 • Za III miejsce,
 • Wyróżnienia

     Prace należy składać do pani Agnieszki Rokity do : 12 kwietnia 2011 roku.  KONKURS PLASTYCZNY AKCJI POLA NADZIEI 2011 - "ŻONKILOWY ANIOŁ PRZYJACIELEM CHOREGO"

  CELE KONKURSU:
 • uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych terminalnie;
 • rozwijanie twórczości plastycznej;
 • propagowanie idei opieki paliatywno-hospicyjnej i wolontariatu;
 • ukazanie możliwości pomocy , wsparcia, zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka, szczególnie chorego i cierpiącego;
 • zaakcentowanie swojej obecności przy drugim człowieku.

     REGULAMIN KONKURSU:
  1. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczestników Programu " Pola Nadziei 2011", organizowanego prze Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
  2. Technika prac dowolna (rysunek, malarstwo, rzeźba- glina, drewno, metal, drewno, grafika komputerowa, szkło, biżuteria, ceramika
  3. Prace mogą być wykonane indywidualnie bądź grupowo
  4. Każda praca powinna zawierać : imię i nazwisko autora, telefon/fax , adres poczty elektronicznej , adres korespondencyjny placówki, do której uczęszcza autor pracy, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna autora pracy plastycznej
  5. Pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka niepełnoletniego na publikację pracy plastycznej na stronie internetowej Organizatora Konkursu Hospicjum św. Tomasza Ap. oraz zaprezentowanie prac na wystawie podczas Finałowych Dni Kampanii Pola Nadziei 2011 r.
  6. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę
  7. Prace powinny być wykonane samodzielnie
  8. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem (koperty, papier, folia, karton itp.)
  9. Prace należy składać do 6 marca 2011 roku do pani Agnieszki Rokity.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac w celach promocyjnych, jako dar dla podopiecznych hospicjum

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW :

  W celu wyłonienia laureatów konkursu powołana zostanie komisja oceniająca prace. Komisja będzie brała pod uwagę grupę wiekową autorów pracy, technikę i samodzielność wykonania prac. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i wystosowane zostanie zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród rzeczowych. Nagrody wręczane będą podczas II Festiwalu Przyjaciół Hospicjum, wiosennego podsumowania III edycji akcji Pola Nadziei 2011 prowadzonej przez Stowarzyszenie Hospicjum św. Tomasza Ap. w Sosnowcu  SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  Szkolne Koło Wolontariatu w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia organizuje następujące akcje:
  1. Zbiórka kartek świątecznych i ozdób świątecznych - do 10 grudnia.
  2. Zbiórka żywności i środków czystości - do 15 grudnia. Wszystkie zebrane rzeczy będą przekazane dla podopiecznych Hospicjum św Tomasza w Sosnowcu. Bliższych informacji udziela koordynator akcji pani Agnieszka Rokita.  MIKOŁAJ W ZERÓWCE

  Jak co roku, 6 grudnia 2010r, do najmłodszych uczniów naszej szkoły zawitał Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Radości było co niemiara! Dzieci przygotowały dla Mikołaja piękne rysunki i zaśpiewały piosenkę o tym, jak bardzo na niego czekały. Były wspaniałe prezenty, pamiątkowe zdjęcia i ... zabawa aż do obiadu! Mikołaju, przyjdź do nas za rok! Będziemy czekali!  PAMIĘTAJMY O PATRONIE SZKOŁY

  1 grudnia obchodziliśmy DZIEŃ PATRONA SZKOŁY. Uczniowie klasy II b oraz V a przygotowali montaż słowno - poetycki o patronie Stefanie Żeromskim, który zaprezentowali na uroczystej akademii, podczas której społeczność uczniowska pogłębiła wiedzę i poznała ciekawostki z życia i twórczości wybitnego pisarza. Pani dyrektor wręczyła zwycięskiej drużynie V a - PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY oraz dyplomy i nagrody rzeczowe uczniom klasy III a za zajęcie II miejsca, uczniom klasy VI b za zajęcie III miejsca i wyróżnienie uczniom klasy III b za udział w konkursie "Wokół Żeromskiego".  DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

  01 grudnia 2010 r. - Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu odbędzie się uroczysta akademia poświęcona patronowi - Stefanowi Żeromskiemu. Obowiązuje strój galowy.
  SZLAKIEM LEGEND

  18 listopada 2011 roku uczniowie klasy II a i II b uczestniczyli w wycieczce do Bochni i Krakowa. Zwiedzanie zabytkowej kopalni Soli rozpoczęliśmy zjazdem głównym - szybem "Campi". Jechaliśmy windą w głąb ziemi. Następnie podziemnym "metro" - kolejką "Kuba" odbyliśmy podróż. Po drodze można było obejrzeć komorę Rabsztyn, gdzie zrekonstruowano krzyż konny czyli kierat obracany przez cztery konie, kaplicę św. Kingi z wykutymi w soli ołtarzami oraz figurami świętych, stajnię Mysiur, gdzie przebywały konie obracające kierat. Spotkaliśmy "Skarbnika", który opowiadał nam legendę o Marcinie. Poszukiwaliśmy ukrytego skarbu - cennej bryły soli. Wszystko to było niezwykłe. Odpoczęliśmy w komorze Ważyn. W powietrzu komory nie ma drobnoustrojów ani alergenów, dlatego nie odczuwaliśmy żadnych duszności. Tam również uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych. Czas upływał nam na zabawach ruchowych na podziemnym boisku, dyskotece oraz zakupie pamiątek. W bocheńskiej kopalni znajduje się też zjeżdżalnia na pochylni, którą dawniej transportowano sól z komory Ważyn na poziom August. Ma długość 140 metrów, a różnica poziomów wynosi 40 metrów. Zjazd w dół dostarcza wrażeń, ale nam nie udało się zjechać. Wspólne zdjęcie będzie niezapomnianym przeżyciem. Kolejny etap naszej "wyprawy" to piękne miasto Kraków. Będąc na miejscu zwiedziliśmy Kościół Mariacki, w którym znajduje się obraz Wita Stwosza. Wiele ciekawostek dowiedzieliśmy się słuchając legend "O wieżach Kościoła Mariackiego", "O krakowskich gołębiach". W Sukiennicach zrobiliśmy zakupy oraz mogliśmy zobaczyć wiszący nóż z legendy. Na Rynku podziwialiśmy pomnik Adama Mickiewicza. Zaczęło padać, więc szybkim krokiem podeszliśmy do autokaru. Wycieczka bardzo nam się udała, wrażenia pozostaną na długo.  PODSUMOWANIE AKCJI - "POMOC DLA MIŚKA I MRUCZKA"

  Październik ogłaszany jest od wielu lat ,,Miesiącem Dobroci Dla Zwierząt" - jak co roku Koło Miłośników Zwierząt zorganizowało akcję pomocy psom i kotom przebywającym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu - Milowicach. Kolo Miłośników Zwierząt zebrało podczas akcji 30 kg karmy oraz 5 narzut - kocy do wykorzystania na posłania dla piesków.

     W dniu 18.11.2010 r dary od uczniów Zarząd Koła przekazał do Schroniska.

     Opiekun KMZ - p. Szymczyk  XI POWOJENNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

  "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" - słowa Józefa Piłsudskiego były dla uczniów naszej szkoły inspiracją obchodów 92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tradycyjnie kulminacyjnym punktem uroczystości był Bieg Niepodległości. Korzenie tego biegu sięgają lat przedwojennych. Odbywał się on wówczas na trasie 1 km, od Kopca Kościuszki, który wówczas znajdował się obok naszej szkoły, do Kościoła św. Jana Chrzciciela w Niwce. Jedenaście lat temu uczniowie i nauczyciele SP15 wznowili tradycję organizowania Biegu Niepodległości.

     Zmagania sportowe jak co roku poprzedzone zostały złożeniem kwiatów i zniczy na płycie pamiątkowej, na której widnieje napis: "Nieznanemu żołnierzowi poległemu w obronie Ojczyzny 1918-1920. Rodacy".

     Następnie trzydziestu reprezentantów z okolicznych szkół wzięło udział w biegu sztafetowym. Po zmaganiach sportowych uczestnicy obejrzeli program artystyczny przygotowany przez członków koła regionalnego "Moja mała Ojczyzna" i koła literackiego. Po zakończeniu przedstawienia pani dyrektor szkoły oraz przedstawiciele zaproszonych gości wręczyli sportowcom dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcami XI Biegu Niepodległości zostali uczniowie z SP 20, drugie miejsce zajęła reprezentacja SP 35, a brązowe medale wręczono drużynie z SP 11 w Sosnowcu.

     Tegoroczne uroczystości związane z odchodami Święta Niepodległości odbyły się z udziałem przedstawicieli władz miasta, Rady Miejskiej, członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, absolwentów i rodziców oraz dyrekcji, nauczycieli i uczniów sosnowieckich szkół podstawowych.  SPOTKANIE W OPERZE KRAKOWSKIEJ

  Dnia 6 listopada 2010 roku dyrektor naszej szkoły Wiesława Szopa uczestniczyła w spotkaniu pt. "Świat Opery według Jadwigi Romańskiej", które odbyło się w Operze Krakowskiej. Spotkanie z wybitną sopranistką, mistrzynią belcanta połączone było z promocją Jej najnowszej płyty zatytułowanej "Recital opera", na której znalazły się najpiękniejsze arie ze znanych i lubianych oper. Wyjątkowymi wspomnieniami z życia Artystki podzielili się bliscy znajomi, wdzięczni studenci oraz Wacław Krupiński - autor książki biograficznej "Moje woperowstąpienie". Popołudnie z Jadwigą Romańską uświetnione było wspaniałym koncertem, w którym udział wzięli: Bożena Zawiślak-Dolny, Iwona Socha, Magdalena Spytek, Andrzej Biegun.

     Spotkanie przygotowane zostało we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i zostało wpisane w kalendarz imprez towarzyszących Festiwalowi Muzyki Polskiej. Życzenia w imieniu władz samorządowych Krakowa przekazał Prezydent Krakowa Jerzy Majchrowski, a w imieniu władz samorządowych Sosnowca Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia. Po spotkaniu prof. Jadwiga Romańska podpisywała płytę oraz przyjmowała gratulacje i życzenia.  XI POKOJOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

  Dnia 10 listopada 2010 roku odbędą się uroczystości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Już po raz jedenasty w naszej szkole zostanie zorganizowany Powojenny Bieg Niepodległości. Przed rozpoczęciem zmagań sportowych nastąpi uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed płytą pamiątkową. Następnie uczniowie przedstawią program artystyczny.  MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW I SKAMIENIAŁOŚCI

  6 listopada 2010 r. uczniowie z Koła Miłośników Zwierząt byli uczestnikami XLVI MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY I GIEŁDY MINERAŁÓW I SKAMIENIAŁOŚCI, która odbywała się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Celem wystawy była popularyzacja wiedzy o środowisku naturalnym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przyrody nieożywionej, której ciekawymi elementami były prezentowane okazy minerałów, skał i rzadkich skamieniałości.

   &ensp W czasie wystawy uczniowie zobaczyli naturalne, nieobrobione minerały, kamienie szlachetne ( topazy, rubiny, szafiry), ciekawe okazy bursztynu bałtyckiego, naturalne perły i korale, a także skały ozdobne i skamieniałości z Polski i całego świata oraz niezwykłe meteoryty. Zwiedzanie wystawy pozwoliło uczniom poznać świat przyrody nieożywionej i rozbudziło zainteresowania mineralogią i paleontologią (kolekcjonowanie minerałów i skamieniałości).  KOŁO MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT

  22.10.2010r. członkowie Koła Miłośników Zwierząt byli w kinie HELIOS na filmie "Żółwik Sammy w 50 lat dookoła świata". Przenieśli się w głębiny oceanu, gdzie żyje bohater - żółw morski. Film był wzruszającą historią o przyjaźni i dorastaniu ze świetną animacją. Opowiadał też o naszej planecie, o tym, że środowisko naturalne potrzebuje troski i ochrony. Poruszał takie sprawy jak: wycinanie lasów tropikalnych, katastrofy ekologiczne (wyciek ropy z tankowców), zaśmiecanie oceanów, zanieczyszczanie gleby, rabunkowe połowy, nielegalne polowania na wieloryby. Film dostarczył uczniom wspaniałej rozrywki i pozwolił im się zapoznać z problemami nękającymi Ziemię.  ZACHOWAĆ WSPOMNIENIA - ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

  W październiku uczniowie klasy II b z wychowawcą i rodzicami uczestniczyli w integracyjnej wycieczce do Pieskowej Skały. Dojeżdżając na miejsce przez całą drogę towarzyszyły nam skały wapienne o fantazyjnych kształtach. Są na wyciągnięcie ręki i sprawiają wrażenie, jakby za chwilę miały zatarasować przejazd.

     Będąc już na miejscu najpierw alejami Ojcowskiego Parku Narodowego udaliśmy się na Zamek. Z wieży widokowej podziwialiśmy ogrody włoskie, wybijaliśmy własnoręcznie monety. Średniowieczny zamek gotycki na Pieskowej Skale urzekł nas swym pięknem. Według legendy, w jego baszcie była więziona nieszczęśliwa Dorotka, zakochana w giermku, a wydana za mąż za starego Szafrańca. Ukochany chciał ją uwolnić, ale oboje zostali schwytani i skazani na śmierć. Dorotka umarła z głodu na wieży, a jeszcze długo potem widywano jej psa wdrapującego się na skałę i niosącego dla swej pani resztki jedzenia. Od tej pory skałę nazywa się Pieskową, a miejsce legendarnego więzienia nieszczęśliwej panny nazwano Skałą Doroty. Następnie udaliśmy się pod Maczugę Herkulesa - najbardziej charakterystyczną skałę w tej okolicy. Mogliśmy rozpoznawać różne rośliny i podziwiać piękno przyrody. Potem piekliśmy kiełbaski i z i e m n i a c z k i - były pyszne!!! Wspólne zabawy z rodzicami na świeżym powietrzu umiliły nam resztę dnia.  TANECZNYM KROKIEM

  20 października w naszej szkole już po raz trzeci odbyło się wydarzenie artystyczne - Mini Playback Show czyli "Tanecznym Krokiem". Był to konkurs przeznaczony dla dzieci ze świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych, a organizatorem była działająca przy szkole świetlica "Arkadia". Do występów zgłoszono 20 grup z dziewięciu sosnowieckich świetlic.

     Uczestnicy prezentowali piosenki wybranych przez siebie wykonawców, a jury oceniało miedzy innymi podobieństwo do oryginału, odpowiednie przebranie, ruch sceniczny i ciekawą choreografię

     Dzięki temu wydarzeniu dzieci miały możliwość zaprezentowania się w szerszym środowisku, zintegrowania się z rówieśnikami. Ich popisy podziwiali przedstawiciele Urzędu Miasta, Radni Miasta oraz dyrektorzy szkół. Widzowie byli pod dużym wrażeniem utworów prezentowanych przez młodych artystów, ich zaangażowania i pomysłowości. Spotkanie to było okazją do wspólnej, kulturalnej zabawy.

     Jury miało bardzo trudne zadanie. W kategorii dzieci młodszych zwyciężyła piosenka w wykonaniu dzieci z "naszej szkoły. Uczniowie prezentowali utwór Zbigniewa Wodeckiego "Pszczółka Maja", a w kategorii dzieci starszych I miejsce zajęli uczestnicy ze świetlicy "Parasol" z piosenką Shakiry "Waka, waka". Podczas obrad jury, widzów zabawiali uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w zajęciach koła literackiego. Zaprezentowali dwie bajki: "Kopciuszka" i "Królewnę Śnieżkę". Przygotowane, na wesoło, krótkie inscenizacje bardzo się podobały.  OD ZIARENKA - DO BOCHENKA

  20 października 2010 r. klasy trzecie wybrały się na wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Najpierw obejrzały film pt. "Chleb", który opowiadał o historii chleba, jego pochodzeniu i tradycjach z nim związanych oraz przedstawił proces jego produkcji. Potem uczniowie mieli okazję własnoręcznie uformować plecionkę z ciasta. Założyciel muzeum pan Piotr Mankiewicz rozmawiał z dziećmi o szacunku do chleba. Wraz z przewodnikiem uczniowie zwiedzili muzeum. Najbardziej ucieszyła wszystkich uczestników wycieczki możliwość zjedzenia własnoręcznie przygotowanych bułek. Na pamiątkę pobytu w muzeum dzieci otrzymały kalendarz ilustrujący wiersz "Abecadło o chlebie" autorstwa Władysława Bełzy oraz znaczki z Muzeum Chleba w Radzionkowie. Wycieczka była bardzo udana.  POLA NADZIEI - 2010

  W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. "Pola nadziei", której celem jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja dzieci i młodzieży z zakresu opieki, pomocy ludziom chorym, cierpiącym w najtrudniejszym okresie choroby, zbieranie funduszy na statutowe cele hospicjum. Dnia 17 października 2010 roku uczniowie naszej szkoły w ramach akcji pt. "Pola nadziei", zorganizowanej przez Hospicjum św. Tomasza Apostoła w wyznaczonym miejscu na terenie naszej szkoły sadzili żonkile jako symbol "nadziei". Każde miejsce, w którym posadzili kwiatek, zaznaczyli własnoręcznie wykonaną tabliczką z imieniem i nazwiskiem ucznia. Dzieci zobowiązały się dbać o kwiatki posadzone przez siebie.Koordynatorami akcji na terenie szkoły są panie:Agnieszka Rokita oraz Beata Lis-Pawelec.  CZESŁAW LUDWICZEK - SPOTKANIA Z NOBLISTĄ

  Społeczność Szkoły Podstawowej nr 15 utrzymuje stały kontakt z absolwentami i śledzi na bieżąco ich życiowe losy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że jeden z byłych uczniów naszej szkoły osobiście poznał peruwiańskiego pisarza, który został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Ciekawe materiały dotyczące znajomości Stanisława Jarząbka (byłego ambasadora w Peru) z tegorocznym noblistą Mario Vargasem Llosą otrzymaliśmy od Pana Bogusława Kabały, który utrzymuje stały kontakt z "kolegami ze szkolnej ławy". Informacje te uzyskał od dziennikarza Czesława Ludwiczka, który również jest absolwentem "piętnastki".

     Zachęcamy do przeczytania artykułu "SPOTKANIA Z NOBLISTĄ".


     Mój przyjaciel Stanisław Jarząbek, wywodzący się z Niwki, która niegdyś była samodzielną gminą, a od 1953 roku stanowi jedną z dzielnic Sosnowca jest jednym z nielicznych Polaków, który spotykał się kilkakrotnie z laureatem literackiej nagrody Nobla Mario Vargasem Llosą. Co więcej, jest wręcz unikalnym obywatelem naszego kraju posiadającym wspólne zdjęcia z tym wielkim pisarzem. O kontakty z peruwiańskim literatem było mu o tyle łatwiej, że w ciągu długich lat był dyplomatą pełniącym obowiązki konsularne głównie w krajach Ameryki Łacińskiej. O ciekawszych wydarzeniach z tego okresu czasem mi opowiadał, w tym i o kontaktach z pisarzem.

     Po raz pierwszy spotkał się z Mario Vargasem Llosą w roku 1968, kiedy pracował w polskiej ambasadzie na Kubie. Wtedy właśnie w Hawanie odbywał się Salon de mayo (Salon majowy), czyli spotkanie lewicujących intelektualistów z Ameryki, szczególnie środkowej i południowej, którzy uaktywnili się bardzo po głośnych wówczas paryskich wydarzeniach majowych. Llosa był wtedy ultralewicowym intelektualistą i aktywnym członkiem owego zgromadzenia. I jakkolwiek Stanisław Jarząbek był tam tylko obserwatorem, to jednak los sprawił, że miał okazję zawrzeć z nim znajomość, co później owocowało kolejnymi kontaktami.

     Następne spotkanie obu panów nastąpiło już w latach siedemdziesiątych, tym razem w Peru, gdzie Jarząbek był polskim ambasadorem, a Llosa już nie ultralewicowym, ale umiarkowanym i mocno antykomunistycznym liberałem. Owo drugie spotkanie nastąpiło w niecodziennych okolicznościach, bo podczas manifestacji przed polską ambasadą w Limie. Otóż trzeba wiedzieć, że w kraju tym działało polskie przedsiębiorstwo połowowe Rybex, dysponujące 13 statkami i zatrudniające około tysiąca peruwiańskich robotników. Niezadowoleni z płac robotnicy ci zagrozili strajkiem a swoje oburzenie demonstrowali właśnie pod ambasadą, zresztą pod chwytliwym na owe czasy hasłem: "Polonia socjalista, Rybex capitalista". Jednym z uczestników tej manifestacji był właśnie Llosa, który wprawdzie nie pracował w tym przedsiębiorstwie, ale wspierał żądania robotników.

    Później było jeszcze kilka spotkań, bo pisarz przyjmował na ogół zaproszenia do polskiej ambasady w Limie na przyjęcia z okazji świąt państwowych względnie innych wydarzeń. Zresztą pisarz przyjaźnił się wówczas z peruwiańskim malarzem polskiego pochodzenia Fernando Szyszło, więc obaj wpadali do ambasady na pogawędkę. Raz natomiast nastąpiła odwrotna wizyta. Otóż w 1978 roku do Limy przybyła znana polska para podróżnicza Elżbieta Dzikowska i Tonny Halik i przy okazji poprosiła ambasadora o ułatwienie im kontaktu z Llosą. Stanisław Jarząbek zadzwonił więc do pisarza, aby ten zechciał spotkać się w ambasadzie z parą podróżników. Tym razem jednak Llosa zaprosił ich do swojego apartamentu w Limie. Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze i stamtąd pochodzą dwa zdjęcia wykonane przez Elżbietę Dzikowską.

     Wreszcie ostatnie spotkanie z pisarzem nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych w Warszawie podczas kongresu Amerykanistów zorganizowanym w kraju jakże odległym od Ameryki. Bez względu na ewolucję jego poglądów politycznych, Mario Vargas Llosa pozostaje wielkim pisarzem, któremu słusznie przyznano nagrodę Nobla.


  Czesław Ludwiczek  ZBIERAMY NAKRĘDKI

  W naszej szkole rozpoczyna się wielka akcja zbierania nakrętek plastikowych (z napojów np. wody mineralnej) celem pomocy w rehabilitacji dla Tomasza Gałki. Tomek ma lewostronny niedowład ciała i nie może się samodzielnie poruszać. Jego największym marzeniem jest stanąć na własnych nogach. Może powrócić do zdrowia, ale potrzebna jest nasza pomoc. Nie wyrzucajcie nakrętek do śmieci - przynoście je do szkoły i składajcie w wyznaczonych do tego miejscach!  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  14 października wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie zostali zaproszeni na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas trzecich przygotowali przedstawienie pt. "Kwiaty dla Nauczycieli". Ze sceny płynęły wiersze, serdeczne życzenia oraz wesołe piosenki. Chór szkolny pięknie zaśpiewał dwa utwory. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego zaproszonym gościom wręczyli własnoręcznie wykonane laurki - kwiaty. Dla byłych pracowników szkoły wyczarowali bukieciki. Artyści zostali nagrodzeni brawami.

      Drodzy uczniowie postarajcie się być mili dla swoich Nauczycieli - nie tylko w dniu ich święta.  ZAPROSZENIE

  Dnia 14 października 2010 r. o godz. 12.00 serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników szkoły na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  Uczniowie klas trzecich
  LEKCJA HISTORII O NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE - NIWCE

  11 października 2010r delegacja szkolnego koła regionalnego wraz z panią dyrektor i opiekunką koła wzięły udział w imprezie związanej z odsłonięciem tablicy pamiątkowej dokumentującej funkcjonowanie kopalni "Niwka-Modrzejów" w latach 1815-1999. Uroczystość odbywała się przed siedzibą Wyższej Szkoły Medycznej (byłym biurowcem KWK "Niwka-Modrzejów").Głównym organizatorem i prowadzącym imprezę był radny- Zygmunt Witkowski.

      W programie imprezy było wystąpienie pana Bogusława Kabały-historyka, absolwenta naszej szkoły, który przedstawił zebranym historię Niwki ze szczególnym uwzględnieniem historii tutejszej kopalni i naszej szkoły.

      Następnie pan Kazimierz Górski- Prezydent Miasta Sosnowca opowiedział o sytuacji naszej dzielnicy dzisiaj oraz o jej najbliższej przyszłości.

      Potem przedstawiciel firmy HMS Niwka Coal Production Company powiedział o planach związanych z wykorzystaniem złóż węgla naszej zamkniętej kilkanaście lat temu kopalni.

      Ostatnim punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy dźwiękach hymnu Sosnowca oraz złożenie pod nią kwiatów przez delegację władz miasta i delegację naszej szkoły.

      Uroczystość była udana. Uczestniczyli w niej ludzie, którzy w różny sposób związani byli z nieistniejącym już zakładem. Wśród dużej grupy zebranych było wielu górników- pracowników tej kopalni. Spotkanie to było pewnego rodzaju hołdem oddanym wszystkim pracownikom tego zakładu oraz świetną lekcją historii o naszej małej ojczyźnie- Niwce.  PASOWANIE NA UCZNIA

  06 października 2010r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Po ciężkich przygotowaniach i kilkugodzinnych próbach prowadzonych przez wychowawcę - p. Jolantę Placzyńską 27 pierwszoklasistów przedstawiło swój program artystyczny. W formie piosenek i wierszy uczniowie opowiedzieli o obowiązkach i zadaniach z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w czasie nauki szkolnej oraz o nadziejach związanych z ich pobytem w szkole. Nie zabrakło również słów o bezpieczeństwie. Po złożonym ślubowaniu pierwszaki zostały pasowane na uczniów przez panią dyrektor Wiesławę Szopę. Przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskiej obdarowali kolegów słodkościami . Każdy pierwszoklasista otrzymał dyplom, legitymację szkolną , książeczkę SKO z symboliczną złotówką oraz "magiczne pióra". Świadkami tej podniosłej chwili byli rodzice, nauczyciele oraz babcie i dziadkowie.  ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

  1 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu. Pomysłodawcą tego święta jest Harvey Ball, czyli ten, który wymyślił najpopularniejszą ikonę na świecie. Popularnego jeszcze w czasach przedinternetowych żółtego Smiley'a. Obecnie w Internecie możemy znaleźć coraz więcej żółtych, okrągłych - ostatnio coraz częściej animowanych - buziek, wyrażających emocje. Dzień ten celebrowany jest na świecie już po raz 12, a w Polsce po raz szósty. Obchodzimy go zawsze w pierwszy piątek października.

      W tym dniu każdy uczeń i nauczyciel naszej szkoły otrzymał uśmiechniętą buźkę, którą przygotowali przedstawiciele SU. Przypominała ona nam wszystkim, że należy być miłym i odnosić się do innych z szacunkiem. Poprzypinane na korytarzach hasła "Uśmiech otwiera wszystkie bramy", "Zachowuj się tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał", "Z uśmiechem nam do twarzy" zmusiły nas do refleksji i zastanowienia się nad naszym codziennym zachowaniem. Czyż nie lepiej wywoływać uśmiech, a nie smutek?

      W tym dniu można było zobaczyć również galerię "Uśmiechów". Pojawiły się tam prace "BUŹKI", które przygotowały wszystkie klasy oraz rysunki wykonane na konkurs organizowany przez SU "Wyczaruj Uśmiech".  MAŁY ŁASUCH

  Spółdzielnie Uczniowskie działające w szkołach w całym kraju przystąpiły do XIII już edycji ogólnopolskiego "Konkursu na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej w roku szkolnym 2009/2010".

  W konkursie wzięło udział 271 spółdzielni z całego kraju. Do oceny na szczeblu centralnym zakwalifikowało się 8 spółdzielni ze szkół podstawowych i 12 z wyższego etapu kształcenia.

  W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, nasza Spółdzielnia Uczniowska "Mały Łasuch" znalazła się w krajowej czołówce i otrzymała wyróżnienie.

  Dyplom odebrała opiekunka podczas uroczystości, która odbyła się 22 września 2010 roku w Krakowie.  KONKURS PLASTYCZNY "SŁONIK - MÓJ PRZYJACIEL"

  Konkurs plastyczny dla dzieci. Forma plastyczna i interpretacja hasła: "Słonik -mój przyjaciel" przez dzieci jest dowolna. Prace proszę składać u pani Agnieszki Rokity do 25 listopada 2010 roku , rozstrzygniecie konkursu 5 grudnia 2010 roku.

  AKCJA - "POLA NADZIEI"

  Pola Nadziei to organizowana od 11 lat w Polsce (ponad 50 lat w świecie) kampania zbierania funduszy na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Początki akcji w Polsce sięgają 1997 roku, kiedy to brytyjska organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga postanowiła wspomóc krakowskie Hospicjum poprzez przeszczepienie na polski grunt akcji zbierania funduszy Pola Nadziei ofiarując 350 000 cebulek żonkili. Celem tej akcji - oprócz zbierania funduszy - jest również uwrażliwienie ludzi, kształtowanie właściwych postaw również dzieci i młodzieży wobec osób ciężko chorych, znajdujących się w najtrudniejszym okresie życia.

      W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. "Pola Nadziei", pięknej i jakże szlachetnej akcji organizowanej przez Hospicjum św Tomasza Apostoła w Sosnowcu, której celem jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja dzieci i młodzieży z zakresu opieki, pomocy ludziom chorym, cierpiącym w najtrudniejszym okresie choroby, zbieranie funduszy na statutowe cele hospicjum. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły będą jesienią sadzić na szkolnej działce cebulki żonkili, a następnie pielęgnować je i troszczyć się, by wiosną zakwitły i służyły jako widoczny dar dla tych, którzy finansowo wspierają działalność hospicyjną. Żonkil jako symbol nadziei, przypomina nam o tych, którzy oczekują naszej pomocy w chwilach zmagań z nieuleczalną chorobą.

      Dzieci, które chcą uczestniczyć w akcji "Pola nadziei" proszę o kontakt z panią Agnieszką Rokitą (koordynatorem akcji). Kolejną inicjatywą jest założenie na terenie naszej szkoły Szkolnego Koła Wolontariatu Hospicyjnego.

     Szkolne Koło Wolontariatu Hospicyjnego jest formą pomocy osobom potrzebującym pozostającym pod opieką lokalnego hospicjum. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowanie ,życzliwość i bezinteresowność. Do form działania Koła można zaliczyć:

      - zbiórki pieniędzy do puszek

      - zbiórki darów rzeczowych

      - udział w wydarzeniach kulturalnych: koncerty, spektakle, przedstawienia

      - organizacja wydarzeń kulturalnych na rzecz pacjentów hospicjum: przedstawień, koncertów, pokazów tanecznych, umiejętności sportowych

      - promocja wolontariatu w lokalnym środowisku  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU

  W naszej szkole dzień ten odbywał się pod hasłem: "Zgoda buduje." Był on okazją do podkreślenia, że przyjaźń, współpraca i umiejętność komunikowania się z innymi są niezwykle ważne. Każdy z nas jest niezwykły i potrzebny. Musimy o tym pamiętać nie tylko od święta. O wiele przyjemniej żyje się gdy inni ludzie uśmiechają się do siebie, są mili, nie musimy się niczego bać.

      Przygotowania do obchodów rozpoczęto już kilka dni wcześniej od rozmów z wychowawcami i przelania swoich odczuć i wrażeń na papier. Efektem tego są barwne rysunki i ciekawe wiersze. Zostały one wyeksponowane na korytarzu szkolnym i nadal można je oglądać i czytać. Wszystkie klasy wykazały się dużą pomysłowością. Plakaty wzbudziły duże zainteresowanie, wielu uczniów, nauczycieli, a także rodziców przystawało i podziwiało prace. 21 września, a więc w dniu święta toczono również zażarte dyskusje na temat pokoju i przyjaźni na lekcjach języka polskiego. Z wypowiedzi nauczycieli języka polskiego wynika, że temat wzbudził wiele emocji, uczniowie chętnie się wypowiadali, a efektem zajęć są piękne wiersze, listy z apelem o pokój, rymowanki. Najciekawsze będziemy mogli przeczytać już wkrótce w gazecie szkolnej. Mamy nadzieję, że to co zostało dzisiaj wypracowane na długo pozostanie w naszej pamięci, a słowa przerodzą się w czyny, będziemy dla siebie milsi i życzliwsi.

     Oto kilka wypowiedzi uczniów:
  "Zgoda jest wtedy gdy ludzie się uśmiechają i są szczęśliwi" (Patrycja, lat 6)
  "Pokój to grzeczność" (Wojtuś, lat 6)
  "Przyjaźń i tolerancja to dobrego samopoczucia gwarancja" (klasa III)
  "Ludzie różnią się kolorem, ale nie sercem" (klasa IV)
  "Przyjaźnią jest pokój, a wojną zło" (klasa IV)
  "Gdy ludzie nie jedzą to umierają, w czasie wojny tracą to co kochają" (klasa IV)
  "Gdy pokój na świecie cieszy się każde dziecię bo do rodzin wracają i czas miło spędzają" (klasa V)
  "Im więcej zgody tym więcej przyjaźni" (klasa VI)  KONKURS NA SUPER KLASĘ!

  We wrześniu Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na "Super Klasę". Będzie on trwał cały rok szkolny. W każdym miesiącu do wykonania będzie co najmniej jedno punktowane zadanie. Klasa, która zgromadzi najwięcej punktów w czerwcu zdobędzie miano Super Klasy i Statuetkę Szkoły. W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez kilka klas przewidywana jest dogrywka i zadania specjalne. Wszystkim KLASOM życzymy powodzenia i zachęcamy do kulturalnej rywalizacji.  POMÓŻMY SOSNOWIECKIM KASZTANOWCOM

  Nasza szkoła realizuje program Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Sosnowcu mający na celu zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, szkodnika niszczącego liście kasztanowca białego. Członkowie kół: ,,Młodych przyrodników" i ,,Miłośników zwierząt" wraz z opiekunami p. B. Kupczyk i p. D. Szymczyk uczestniczą w działaniach związanych z ochroną kasztanowców rosnących na terenie szkoły. Pomagamy tym pięknym drzewom poprzez zakładanie wiosną opasek lepowych, a jesienią grabienie liści, w których zimują poczwarki szkodnika. Zebrane w worki liście są przekazywane do utylizacji. Wierzymy, że nasze działania przyczynia się do ograniczenia populacji szrotówka, a kasztanowce będą ozdobą szkoły przez długie lata.  SPRZĄTANIE ŚWIATA

  17 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji "Sprzątanie świata". Klasy młodsze porządkowały teren wokół szkoły, a klasy starsze zbierały śmieci na pobliskich osiedlach. Pomysł na sprzątanie ziemi narodził się w Australii w 1989 roku. Wtedy to 40 tysięcy mieszkańców Sidney zbierało śmieci w lokalnym porcie. W Polsce akcja odbywa się od 1994 roku. W każdy trzeci weekend września uczniowie szkół oraz członkowie organizacji ekologicznych zbierają śmieci, które znajdują się poza miejscem ich składowania. Do kampanii przyłączają się również inni ochotnicy. Celem tej akcji jest między innymi zwiększenie świadomości ekologicznej ludzi.  WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Dnia 15 września w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W szranki wyborcze stanęło 7 kandydatów. Przedstawili oni swoje programy społeczności uczniowskiej klas III-VI. Najwięcej głosów zdobyła Wiktoria Zacharz uczennica klasy VI b, tuż za nią uplasowała się Emilia Zbroszczyk z klasy VI a. Gratulujemy!  KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW I MUNDURKÓW

  W dniach 02 (czwartek) września 2010 r. w godz. 15.00 - 16.00 oraz 07 (wtorek) września 2010 r. w godz. 15.30 - 16.30 w szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników i mundurków.

  Serdecznie zapraszamy sprzedających i kupujących .  WITAJ SZKOŁO!

  HEJ, HO! HEJ, HO! DO SZKOŁY BY SIĘ SZŁO!

  Dnia 1 września w naszej szkole miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego. Zebranych powitała pani Dyrektor Wiesława Szopa, składając wszystkim życzenia wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. W czasie akademii zaprezentowano krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas piątych. Wspólnie pożegnaliśmy lato i powitaliśmy naszą szkołę. Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników w nauce oraz spełniania swoich marzeń, rodzicom - zadowolenia ze swoich pociech a nauczycielom i pracownikom szkoły - uśmiechu na twarzy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym!!!.  HEJ, HO! HEJ, HO! DO SZKOŁY BY SIĘ SZŁO!

  HEJ, HO! HEJ, HO! DO SZKOŁY BY SIĘ SZŁO!

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011:

  - godz. 9.00 kl. I - VI

  - godz. 10.30 oddziały przedszkolne